رئیس جمهور اباما در سخنرانی هفتگی اش سخن میراند. 72

Posted on at


رئیس جمهور اباما در سخنرانی هفتگی اش سخن میراند. در این هفته او در مورد یاری رسانی به دانش آموزان و تشویق شان برای بهبود سخن میگوید. وام های دانشجویی یکی از چالش های جدی روبروی دانشجویان است. باید راهی را برای حل آن جستجو کرد. آقای رئیس جمهور سخنرانی اش را این گونه بیان میکند: سلام، به همه. حالا زمان فراغت دانشجویان است.زمانکیه فارغ تحصیل ها و خانواده های شان یکی از بهترین بزرگترین دست آوردهای فردی را جشن میگیرند. اما برای بسیاری از دانش جویان, این به مفهوم گیرماندن در انبوه وام های گرفته شده می باشد. ما باید کار بیشتری انجام دهیم تا این مسوولیت را برداریم.


در ایالات متحده آمریکا یک فارغ دانشگاه چهار ساله پانزده هزار دالر سالی بیش از یک فارغ مدرسه درآمد دارد. اما هزینه دانشگاه در جریان سه سال گذشته سه برابر شده است. حالا دولت و کنگره ایالات متحده آمریکا کار میکنند تا دانشجویان را یاری رسانند و شرایط بهتری را برای شان فراهم کنند.About the author

TheWhiteHouseWire

The White House Channel @ Film Annex is a global interactive platform with video content from the White House, including speeches by President Barack Obama, Vice President Joe Biden, and former Secretary of State Hillary Clinton, current Secretary of State John Kerry. Q&A sessions with the White House staff, ceremonies…

Subscribe 0
160