موقف زنان در افغانستان

Posted on at


زن موجودی است با ارزش .خداوند آنقدر به مقام ز ارج گذاشته است که نمیتوان قیاس کرد.
خداوند زن را مادر کرد تا به انسانها بفهماند که مهر چیست ، خداوند زن را خواهر ساخت تا بفهماند مهربانی و دلسوزی چیست ،و خداوند زن را خانم ساخت تا طرز زندگی کردن را به انسانها بفهماند


.
در دین مقدس اسلام حقوق زن ومرد یکی است یعنی هر دو زن ومرد یک حق دارند چون هر دو انسان هستند .
واین فهم را به انسان داده تا آن را رعایت کنند .
اما میتوان گفت بدبختانه این امر در کشور ما افغانستان به طور خوبی اجرا نمی شود .
موقف زنان در افغانستان بالخصوص درین ۳ دهه اخیربسیار دشوار بوده است .
مردم افغانستان البته اکثر مردم افغان زن را فقط وسیله بازی وخوش گذرانی میداند و فکر میکنند زن حقی ندارد جز اینکه در خانه باشد محروم از لذایذ دنیا اماخداوند ج بر خلاف این افکار است .
چرا که خداوند متعال در کتاب مقدس اسلام قرانکریم چنین فرموده است علم بر زن ومرد مسلمان فرض است زن ومرد حق دارند از زیبایی طبیعت خود لذت ببرند. دین اسلام مکمل ترین دین است .
اگر چی در غرب حقوق زن ومرد را مساوی می پندارند وآنرا عمل میکند اما آن صحیح نیست چون آنها از زن طوری استفاده میکنند که نباید بکنند.
ارزش زن آنقدر زیاد است که بیان آن مشکل است .
اما در غرب از زن بخاطر زیبای یک چیز در یک اعلان تجارتی یا حتی پوشک اطفال استفاده میکنند که این بر خلاف اسلام است چون اسلام زن را آنقدر مقدس میداند که حتی یک چشم نا محرم آنرا لکه دار میسازد چون زن موجودیست پاک ومنزه اما این خود انسان واین حقوق نا مکمل است که آنرا نا پاک میسازد .
زن موجود احساساتی است قلبش بر از مهر ولطافت است وهمه به این لطافت ومهر نیاز دارند.پس اینجاست که باید به موقف زنان ارج گذاشت وهیچگاه حقوق آنرابایمال نسازیم .
در حال حاضر در افغانستان اکثر زنان طوری زندگی میکنند که حتی یک حیوان اهلی که در وادی وحشیان که این جای تاسف برای کشور است . چون همه انسان هستیم وبدون همکاری وهمزیستی خود نمیتوانیم به خوبی زندگی کنیم.


 About the author

SaharAkbarzade

Sahar Akbarzade is 9th class student in Mahjube Herawi High School. She has interest to play volleyball.

Subscribe 0
160