بانوی نخست آمریکا و کودکان73

Posted on at


بانوی نخست آمریکا در کاخ سفید در مورد کودکان صحبت میکند و از سخنرانی اش را با سپاس گذاری از اشتراک کنندگان شروع میکند. غذای چاشت (نهار) که در مدرسه های آمریکا صرف میگردد بیش از ده ملیارد دالر برای مالیات دهندگان آمریکایی هزینه دارد. این غذا بسیار غنی است و مملو از سبزیجات و میوه می باشد. خانوده های زیادی وجود دارند که در فراهم کردن غذای متوازن برای کودکان خود با دشواری روبرو اند.بر اساس آمار درصدی بزرگی از کودکان در آمریکا یا اضافه وزن دارند و یا هم اینکه مصاب کدام بیماری ای می باشند. اگر بصورت جدی با این دشواری برخورد نشود این به یک مشکل بزرگ در آینده تبدیل خواهد شد. کودکان بیش از هرچیز دیگری ارزش دارند پس باید به آنها توجه بیشتری صورت گیرد.About the author

TheWhiteHouseWire

The White House Channel @ Film Annex is a global interactive platform with video content from the White House, including speeches by President Barack Obama, Vice President Joe Biden, and former Secretary of State Hillary Clinton, current Secretary of State John Kerry. Q&A sessions with the White House staff, ceremonies…

Subscribe 0
160