حفاظت میحط زیست

Posted on at


 


با ازدیاد نفوس شهری فالیت ها صعنتی ترانسپورتی و بهره براداری از ذخایر طبیعی افزایش یافته موازی به ان الودگی هوا حتی خاک نیز افزایش می یابدبرای جلوگیری از الودگی محیط زیست و عواقب نا گوار ان در اکثریت جهان پروسه های بزرگ روی دست بوده ودر حال تطبیق است باید هر فرد جامعه از خصوصیات محیط زیست خود اگاه بوده و در حفظ ان سهیم باشد کشور ما افغانستان مشکلات زیادی مانند تخریب زمین ها زراعتی محدود شده صنایع ابی نابودی حیات وحش دامنگیر مردم بوده همجنان در بسیاری از شهر ها مردم از وسایط ترانسپورتی کهنه پر دود استفاده می کنداین موتر ها روز بر روز تعداد افزوده میشود هوای شهر الوده ساخته و مشکلات زیادی را برای مردم به بار می اوردجلو گیری از مشکلات میحط زیست


1: باید جنگلهای طبیعی قطع نشود


2: ایجاد و وسط شبکه ها کانالیزاسون و بخش ابر سانی صحی برای مردم


3: امکانات وسایط به وسیله فلتر های تصفیه


در کشور ما سیستم کانالیزاسون رواج ندارد : از بیت لخلال ها ازاد استفاده می کند گاهی این بیت الخلا ها به کوچه سر از زیر می شود میحط کوچه را که محل عبور مردم و یا اطفال است.کثیف می کند بسیاری از خانواده ها عادت دارد مواد خراب شده خاک جاروی شد صابون منبع خرابی محیط زیست می شود روی کوچه می اندازد دانشمندان میحط زیست پس از تحقیقات اثرات ناگوار مداخلات انسان را به بر طبیعت به دیده شک و ترس اعلان کرده که اگر مداخلات انسان در طبیعت بد این قسم ادامه پیدا کند بقای بشر برروی زمین به خطر مواجه میشود.


 About the author

hamayoonNoorzai

hamayoonRahimi

Subscribe 0
160