فرشته از نیویورک توانمندی زنان در افغانستان را با کارآفرینی رهبری میکند

Posted on at

This post is also available in:

بر اساس تعریف ویکی پدیا, کار آفرینی یک عمل و هنر کارآفرین بودن است و یا کسی که چیز جدیدی را ابدا و یا معرفی , بودجه بندی و فراست در کسب و کار را با تلاش مبتکرانه به محصول ناب اقتصادی مبدل میکند.این پدیده در سازمانهای جدید و یا شاید بخشی از تجدید قوای سازمانها در جواب به فرصتهای پیش رو است.

افغانستان در تاریخ سه دهد گذشته خود شاهد جنگ و کشمکش ها بوده است.هرچند بعد از رژیم طالبان, سکتور تجارت تا حدی رشد یافته است مخصوصا در سکتور خصوصی.اگر ما درآمد سالانه افغانستان را با دیگران مقایسه کنیم, در سطح بسیار پایینی قرار دارد که حتی مردم آن نمیتوانند نیازهای خود را مرفوع سازند.

کارآفرینی در یک کشور باعث میشود تا کشور را از فقر نجات دهد و سطح درآمدها و عواید یک کشور را بلند ببرد.برای یک کشور مانند افغانستان, شرکت های تازه تاسیس و کارآفرینان به مثابه کلیدی برای ایجاد فرصته ای شغلی در کنار ایجاد وضعیت باثبات اقتصادی میباشد.در حقیقت کارآفرینی میتواند تعریفی دیگر برای توانمند سازی کردم به کار رود.

زمانی که من در واشنگتن بودم, من ملاقاتی را با "ماورا اونیل" داشتم, کسی که مدیر کل ابتکارات و مشاور ارشد اداره در USAID میباشد.او کارآفرینی و راه حل های سیاست عمومی برای سخت ترین مشکلات در زمینه های تحصیلات, انرژی, زیربنا های مالی و توسعه تجارت ایجاد نمود.او معتقد است که کارآفرینی میتواند به عنوان ابزاری در کشورهای رو به توسعه مانند افغانستان برای توانمند سازی مردم به کار رود, بویژه بانوان که دسترسی به خدمات مالی ندارند.

 

کارآفرین بودن کار آسانی نیست.رقابت در بازاری که کسب و کار های خورد و کلان وجود دارد شما را شما را به فکر کردن درباره اینکه چگونه میتوانید راه بهتری را برای رقابت کردن با خطرات کمتر پیدا کنید.این دقیقا همان چیزی است که شریکان سرمایه فیلم انکس "Film Annex Capital Partners" به شما ارائه خواهند کرد.

افکار هدفمند: رهبر تفکر با استفاده از موقعیت استراتژیک + بازریابی هدفمند با استفاده از کلمات استراتژیک

چیزی که مهم است این است تا شما خلاء بازاری پیدا کنید که در حال رقابت هستید و خدمات و محصولات خود را عرضه نمایید.اما عاملی که باعث میشود تا شما در بین دیگران موفق باشید این است که شما چگونه میتوانید خود و محصولات خود را معرفی کنید  و این همان شرح حال استفاده از کلمات استراتژیک است.

با کلمات استراتژیک خود, شما میتوانید رهبری را در بین هزاران کسب و کار مشابه دیگر به دست گیرید.

 About the author

favad

favad forough was born in 1 june 1992 from Herat- Afghanistan.is the Vice President of Imperial Services & Consultancy Company. he is graduated from Economics in Herat University.

Subscribe 0
160