در باب مثبت گرایی

Posted on atافكار ما از قدرتی بالای برخور دار اند که در تحولات خوب و بد زندگی ما نقش اساسی و مهم را ایفا می کیند اما پرسش را که میخواهیم در این نگارش رد یابی کنیم این است که آیا ما می توانیم افکار خود را کنترول کنیم یا خیر؟ اگر پاسخ بلی است! پس چگونه؟؟؟


در بعضی موارد ما شاهد مشکلات و دشواری های می شویم که در زندگی ما تحول بزرگی را خواهند اورد اما روبر شدن و مقابله کردن با این دشواری ها نیازمند قدرت و یا چگونگی برخورد ما نسبت به چنین مشکلات است که تا چه حد می توانیم در تحولات زندگی خود فکر مثبت نموده و منطقی عمل کنیم. نگارنده از تجارب و انگیزه های که در زندگی خود دارد سعی بر ان میکند که این انگیزه ها را با خوانندگان شریک سازد


از منظر علم روانشناسی افکار منفی خود اگاه و ناخود اگاه تولید می شوند اما در مقابل افکار مثبت را باید درذهن خود تزریق کنیم با زرق نمودن افکار مثبت اندیشه ی جدید و احساس خوبی نسبت به خود ما پیدا می کنیم که خود می تواند متضمن یک زندگی خوب باشد در شناسایی افکار منفی خود باید زیرک باشیم و در متحول ساختن انها به اندایشه های مثبت تلاشی ورزیم چون اندیشه های منفی پیامدهای ناگوار دارند و در مقابل کوچک ترین اندیشه ی مثبت می تواند احساس خوشی که به روان ما تاثیر بسزا دارد، را خلق کند


همیشه نسبت به خود و دیگران خوش بین باشیم و برای اینکه اعتماد به نفس زیاد را حاصل کنیم تمام رفتار خوب را که در خود جای داده ایم روی کاغذ بیاوریم و در اخر خوب فکر کنیم که ما بر علاوه اینها از چی صفات نیک دیگر برخور دار هستیم از گذشته ی که داشتيم تجربه بگیریم و نسبت به آینده در ذهن خود تصویر خوب را مجسم کنید و به پیروزی های کوچک كه نائل می شویم  بشکل وسیع تجلیل کنیم و خود را بیشتر تشویق کنیم این همه با هم در مثبت اندیشیدن ما را کمک زیاد را خواهند نمود 


 


اگر نسبت به واقعه ی معین ذهن به سوی افکار منفی ما را سوق می دهد باید از این عملکرد ذهن بشکل جدی و هر چه زودتر جلوگیری کنیم و بطور مثال برا حل چنین مشکل از قدرت تحلیل خود کمک بگیریم فراموش نکنیم موضوع را از تمام جوانب تحلیل نموده همیشه در صدد این باشیم که چگونه می توانیم فکر مثبت را از این واقعه استنباط کنیم و این عملکرد ما ضمانت یک روان سالم و شاد را خواهد کرد. فراموش نکنیم که در نائل امدن هر انسان به پیروزی فکر
مثبت نقشی مهم را انجام داده است


نگارنده:عبدالمختار حقبین 


 About the author

abmukharhaqbeen

This is Ab Mukhtar Haqbeen from Kabul, Afghanistan graduated from Habiba high school and student of third year at the faculty of Economics and political science Cairo university Egypt. He speaks Dari, Pashto, English, Arabic and Urdo. He is interested in writing, reading and politics

He LOVEs Peace!

Subscribe 0
160