رعایت مقرارت ترافیکی در هرات

Posted on at


قابل به ذکر است که همه ما و شما در داخل این شهر با مشکلات زیاد ترافیکی رو برو می شویم. که این مشکلات همه بر میگردد به چند نقطه ضعف که در داخل  شهر و بیرون شهر  ما و شما صورت گرفته است. ازجمله مشکلات که عمده و اساسی می باشد اول  خورد بودن و کامل نبودن سرکها با این سرکهای کوچک و ضمن اینکه کوچک میباشد با همین کوچکی دو طرفه  است باید این سرکهای  کوچک هر کدام یک طرفه باشد تا با مشکلات چون تصادفهای ترافیکی، شلغی های ترافیکی  و همچنان مشکلات مصدود شدن سرکها مواجه نشویم.

 

 ما این خواهش را داریم اولاً از ریاست ترافیکی ولایت هرات که  نظم و هماهنگی درستی را توسط ترافیک های  عزیزدر داخل شهر برقرار کنند و ثانیاً قانونی پیاده کنند طوری باشد که نه اشخاص بلند پایه و ثروتمند و نه هم اشخاص پائین رتبه و فقیر از این قانون سرکشی نکنند طوری باشد که همه این اشخاص که ذکرشد به یک چشم در نزدیک ترافیک قانون دیده شود. نه اینکه خدای نکرده اشخاص ثروتمند و قدرتمند از این مقرارات و  قانون گذاری ها معاف شوند. چون  اگر اینطور باشدهم خدا و هم بنده آن از  تمامی این اشخاص می  پرسند و ما مطمئین هستیم که دولتی  و مقررات ترافیکی این امر را اجرا کرده  و همه هم راضی میباشند. و در اخیر گفتنی ما و توسعه ما برای مردم  شریف این کشور این است که ما هم همکاری  های لازم را در این مورد با دولت عزیز خود داشته باشیم تا با این مشکلات مواجه نشویم ماو شما همه میدانیم که این مشکلات ذکر شده را در این کشور و ولایت داریم پس با فهمیدن این موضوع باید تمام تلاش خود را بکنیم تا حداقل این مشکلات کمتر کنیم اگر نمی توانیم کنیم و انشاء الله ما مطمئن هستیم این کار به زودی زود صورت میگیرد و عدالت و جان فدایی این دولت و مردم افغانستان و ولایات  عزیز ما کشور را از عمق ناکامی ها به بلندترین قله های  موفقیت خواهد رساند.

 

 

چرا که ما و وشما به اندازه کافی کشت وکشتار در کشور در قسمت های محتلف داریم  خوب است که دیگر دراین ناحیه نداشته باشیم.

 

 به امید اینکه یک قانون و قانونگذاری درست و صحی را  توسط ریاست  ترافیکی هرات برای این شهر شلوغ و بی بندبار آرزومندیم.

 

به امید موفقیت های زیادتر ریاست ترافیکی هرات

 About the author

faranazhajizade

Faranaz Hajizade is studying in the 11th class of the Malake Jalali High school. Faranaz Hajizade is studying English in Skill Training Center (STC) in Herat Faranaz Hajizade has interest in reading novel. History,geography and writing.

Subscribe 0
160