عید قربان در جامعه ی افغانی

Posted on at


 


با فرا رسیدن عید قربان همه ی افغانان به پیشواز از این ایام خجسته  امادگی های خاص را میگیرند چون این عید بر علاوه تجلیل یک مسله خاص دینی را با خود دارد در ایام عید همه ی افغانان که توانایی مالی داردند  قربانی خود را به درگاه حق پیش کش میکنندانجام  و این قربانی نظر به توانایی مالی شخص اماده میشود. هم چنان انجام  دادن یکی از فریضه های دینی "حج" در این عید صورت میگیرد و هر سال تعدادی ار هم وطنان ما بخاطر ادای مناسک حج به عربستان سعودی میروند


.


هر چند در ایام عید رفت و آمد دربین فامیل های افغان یک رسم مروج است و این رسم از دیر زمانی تا این دم ادامه دارد ،در روزعید ،افغانان اول تر از همه  نزد بزرگان و کسان که عزا دار هستند رفته و عیدی میکنند.


عید در بین افغانان از زمان قید یک از رسوم زیبای دینی است که همه ی افغانان از طبقه غریب تا طبقه  سرمایه دار تجلیل به عمل می اورد.


با این همه یک  مشکل بزرگ همانا بلند شدن نرخ مواد اولیه  با فرا رسیدن عیدین میباشد که همه از این کار شاکی هستند حتا بعضی از فامیل های افغان قادر به خرید در این ایام نیستنددر عید همه با اماده ساختن سفره عیدی از مهمانان خود پذیرایی میکنند که این سفره عیدی شامل میوه جات خشک و تازه میشود درهمین حال ،در عید قربان قربانی نیز یک رسم است و روز اول عید قربان همه مصروف قربانی هستند نظر به دستورات اسلام قربانی باید سه قسمت شود قسمت اول ان به فقرا قسمت دوم آن به دوستان و قسمت سوم آن را شخص قربان کننده به فامیل خود بدهد که این خود از اهمیت خاص اجتماعی برخوردار است 


  در سمت شمال کشور عید شکل محلی خود را دارد  در سفره عیدی بر علاوه میوه جات خشک و تازه گوشت قربانی نیز پخته شده و در سر سفره به مهانان اورده میشود


در اکثر ولایات جنوبی عید قسم ی دیگری تجلیل میشود در روز اول عید بعد از خواندن نماز صبح همه اهالی منطقه در مسجد جمع میشوند و از خانه های همه ی اهالی منطقه غذا ها پخته شده به مسجد میاید و همه در مسجد نان را در فضای صمیمیت و شادی خورده  بعد از آن به مسجد جامع میروند و نماز عید را میخوانند


عید فضای دوستی را در بین اقشار جامعه بیشتر میسازد و جوانان هم از عید به شکل خاص آن تجلیل میکنند با رفتن به تفریح گاه ها و شب نیشینی ها از عید لذت میبرند و کسانی که نامزد دار هستند با بردن میوه و خوردنی ها به خانه ی نامزد خود رسم عیدی را انجام میدهندعید رسم دوستی مهر و فضای برادری در جامعه ما است


به امید این که یک افغانستان مترقی و ارام با فضای صلح داشته باشیم تا که هر روز عید و هر شب برات باشد


 About the author

160