رازهای موفقیت

Posted on at
موفقیت از زبان دانشمندان


1ـ موفقیت های بزرگ نودونه درصدش کوشش وتنها یک درصدش به نبوغ احتیاج دارد.


2ـ هر جا که اراده وتصمیم وجود داشته باشد،راهی برای رسیدن به موفقیت وجود دارد.


3ـ کسی که دارای عزمی راسخ است جهان را مطابق میل خودیش عوض می کند.


4ـ بدانید که دقیقآ چی هدفی را دنبال می کنداما برای دستیابی به آن انعطاف نشان دهید.


5ـ دست به کار شدن ویژگی همه انسان های موفق است نبوغ یعنی هنر تحمل درد ورنج... تمامی موفقیت های عظیم در سایه توجه وتلاش بیش از اندازهبدست می اید.


بهترین راه برای آماده شدن برای هر چیز در زنده گی مجسم کردن موفقیت است.موفقیت کلید شادی نیست شادی کلید موفقیت است اگر هر آنچه را که انجام میدهی دوست داشته باشی موفق خواهی خواهی بود.


فورمول موفقیت سریع


1ـخواسته های خود را مشخس کنید(دقیق باشید!داشتن افکار واضح یک زیت است)


 


2ـ اقدام کنید(چون آرزوبه خودی خود کافی نیستانسان که آرزو میکند اما اقدام نمیکند موفق نیست.


3ـتوجه کنید که آیا تلاش شما نتیجه بخش بوده است،(چون قرار نیست انرژی خود را برای یک کار پوچ وبی معنی صرف کند.4ـ روش خود را تغیر دهید تا به خواسته خود برسید(تغیر پذری،نیروی ایجاد روش ونتیجه جدید را به شما میدهد


5ـ در زنده گی به قدری برای خود سرگرمی داشته باشید که حتی اگر مدتی از داشتن همدل وهم صحبت محروم بودید زجر نکشید.


خصوصیات فرد کامیابوموفق


فکرش سریع کار میکند.     *      نیروی اراده قوی دارد.


از اعتماد به نفس با لای برخوردار است.    *      حافظه قوی ومنظم وهمیشه بیدار دارد.


دارای  قدرت بیان است ومی تواند با منطق قوی طرف را مجاب کند.


کلمه شکست برای او مفهومی ندارد.    *         بردبار وصبور است.


همیشه نسبت به آنچه در اطرافش می گذرد بیدار است


.


از تجارب خود ودیگران (بخصوص دیگران) حد اکثر استفاده را می برد.


چنان زنده گی میکند که گویی چیزی به نام «نا امیدی » وجود ندارد.


.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 About the author

ZainabHoseyni

من زینب حسینی متولد سال 1375 میباشم.
هم اکنون شاگرد صنف 12 مکتب محجوبه هروی هستم. ودر شهر هرات زنده گی میکنم.

Subscribe 0
160