رسم و رواج عید اضحی

Posted on at


ایام عید اضحی 4 روز میباشد که در سرتاسر جهان اسلام رخصتی عمومی بوده و هر مملکت اسلامی با عنعنات خاص خود ایام عید اضحی را با خوشی و شادمانی سپری میکند از تمام مملکت های اسلامی یکتعداد مردم که توانایی ادایی فریضه بیت الله شریف را دارد غرض زیارت مکه معظمه به عربستان سعودی رفته که تعداد شان به ملیون ها نفر میرسد، بعد از ادای مراسم حج به وطن باز میگردد، حال میپردازم به عرف و عنعنات وطن خود که مردم درین ایام 4 روز چطور خوشی و شادی از عید استقبال مینماید، روز اول عید عرفه است که مردم شام عرفه را به خوشنودی مرده ها حلوا خیرات نموده و روز را با خرید میوه تازه و خشک برای عید امادگی میگیردروز اول عید اضحی مردم گروه گروه غرض ادای نماز عید به مساجد مربوطه رفته بعد از ادای نماز مردم یکدیگر را عید مبارکی داده با این الفاظ در آغوش گرفته عیدت مبارک باد، عبادتها قبول، داخل حاجی ها و غازی ها، یکدیگر خود را با صمیمیت تمام می فشارد. این خود یک عنعنه پسندیده است که سبب محبت و دوستی بین مردم میشود، زمانکه از مسجد به خانه بر میگردد آنهایکه توان قربانی دارد گوسفند یا گاب باشد حلال نموده و گوشت آنرا سه قسمت نموده یک قسمت آنرا به مساکین و فقرا خیرات میدهد و قسمت دوم آنرا به دوستان و اقارب نزدیک خود میدهد و قسمت سوم را خود صرف میکندبعد از بجای اوردن قربانی  مردم دسته دسته جمع شده بخانه های  خویشاوندان و اقارب خود ها عید مبارکی می رود این یک عرف وعادات نیک و پسندیده دیگر جامعه ما است که دوستی و محبت را بین فامیلها بوجود آورده سبب رفع کدورت میشودهمچنان روز دوم وسوم را مردم به تفریگاه ها می رود به انواع ساعت تیری ها می پردازد هر منطقه به رسم و رواج های که دارد از قبیل تخم جنگی، کشتی، اسب دوانی و امثال آن این دو روز را با بسیار خوشی و صمیمیت سپری مینماید بعد از سپری شدن عید آمد آمد حاجی ها شروع میشود که مردم به استقبال شان میرود دوستان و اقارب هر حاجی با پرچم های حج مبارک باد و الفاظ شیرین دیگر انها را با گرمی استقبال مینماید 


 


تهیه کننده: سیر حکیمیAbout the author

siyarhakimi

i am siyar hakimi Born in Farah AFG,i have been graduated Fram Abu Abdullah Taqi High school,& graduated successful Fram CTI in Kabul AF.

Subscribe 0
160