زنان افغان، کار وپذیرش چالش های جامعه

Posted on at


اگر به درستی بنگریم نسبت به سالهای متمادی یا بهتر بگویم دوران تابناک و سیاه طالبان زنان امروزجامعه ما تحرک بیشتری داشته اند؛ در تمام عرصه های شغلی وتحصیلی، چه در کارهای فرهنگی،سیاسی،اجتماعی، اقتصادی،هنری وغیره.


در زمان کنونی اگر مقایسه کنیم، 50 فیصد اجتماع شهری امروز را زنان شاغل تشکیل میدهند واین جای بسی خوشبختیست و اگر آشکاراً بنگریم چالش هایی وجود دارد که نگران کننده است وبزرگترین آن نا امنی در جامعه میباشد.این ناامنی ها به گونه های مختلف زنان را تهدید می کند.


کشتار وانتحار، تعصبات نابجای بعضی از خانواده ها، همسر،پدریا برادروغیره، که گریبانگیر زنان امروزی جامعه ما میباشد.


نمیخواهم انکار نمایم که مردها با موفقیت زنان در عرصه های شغلی وتحصیلی همکار بوده اند.


و دقیقاً 30 فیصد زنان در حال تحصیل وشاغل مشوق وپشتوانه شان مردان خانواده بوده اند.


با آن که نمیتوان دلیل ناکامی های گذشته وتاحدی امروزی را بردوش مردان جامعه انداخت اما در این عرصه مردان هم بی تقصیر نبوده اند. و شاید پایبندی به عرف و عنعنات نیاکان و جامعه متعصب افغانستان آنها را واداشته تا این گونه همانند آنها و گذشته نابسامان آن ها بنگرند وزندگی شان را نیز بر خواسته وعادات آنها وقف بدهند.


زنان رنج کشیده افغان با ظلمت ها وتاریکی ها وبا فشارهای گوناگون وقربانی دادن ها بلاخره پیروز شده، تحصیل کردند وبرزنان مظلوم و آمال های قربانی شده شان جرأت دادند تا بتوانند همانند مردان به ایستند و در جامعه سربلند و آزاد خویش خدمت نموده و به غرور های کورکورانه بیگانه گان و ظالمان جواب قاطع بدهند.اگر یک مادر خانه نشین را با یک مادر تحصیلکرده و شاغل مقایسه نماییم خواهیم دریافت که چقدر تفاوت زیاد بین آنها وجود دارد.


زنی که شاغل هست روحیه شاد و زنده گی آرام دارد، مشغله فکری آن به مراتب کمتر هست، اولاد دانا وبا تربیت و صالحی دارد.


برخلاف عقیده باطلی که در جامعه فعلی ما در بین اکثر مردم وجود دارد به این عنوان زنی که خانه دار هست و دارای بچه های متعددی هست و از رسانه ها و محیط رشد علم ودانش و... دور هست حتما زن شایسته ای هست و میتواند مادر خوبی هم برای بچه هایشان باشد؛ اما اینطور نیست چطور میتوان یک زن خانه دار وبی سواد که زندگی عادی و بخور وبخواب وفقط کار خانه را انجام بده را به یک زن دانا که فرزندان با تربیت وسالم تری به جامعه تقدیم میکند ومسلما از حق وحقوق زناشوهری اش به گونه احسن استفاده میکند و زندگی سالم و آرامی دارد ترجیح داد؟؟؟


زنانی در جامعه ما وجود دارند که در جوانی همسرشان را از دست داده اند و دارای چندین اولاد هستند، اما زحمت کشیده تحصیل کردند، کار کردند با مشکلات زیادی دست وپنجه نرم کردند، نگاهای هرزه ای را متحمل شدند، گپهای زیاد و بهتان های فراوانی را تحمل کردند، وواقعا با افتخار افغانیت و شجاعت یک زن افغان را حفظ نموده و باعث افتخار مردم و ملت خود گشته اند.


منهم به امید آن روزی هستم که تمام مردان جامعه ما خواهان این باشند تا در کنار بانوان و خواهران خود و در کنار یکدیگر با آرامش وصلح کار کنند، تحصیل کنند، و بدانند که خداوند ج حقوق مرد وزن را یکسان وضع نموده است.


به امید روزی که کشور خود را بدون کدام تبعیض جنسیتی و فرق و همچنین با صلح و آرامش ببینیم.About the author

fahima-kakar

fahima kakar eleven years and is a graduate of the gnomon is a member of the Herat Literary Society, and to the great works of numerous articles in journals such as Poetry Vjrayd of his stories have been published. She has a great interest in writing, reading books, and now…

Subscribe 0
160