دست آورد یک خانم افغان

Posted on at


   بعد از سقوط رژیم طالبان زنان نیز شانس کار بیرون از منزل را پیدا کردند و طی 10 سال حکومت کرزی با تمامی مشکلات, دست آورد هایی نیز داشته اند  


این دست اورد ها در عرصه های مختلف میباشد از جمله  اشتر اک ایشان در انتخابات ریاست جمهوری, راه یافتن زنان در پارلمان,  مقرر شدن زنان در پست های بزرگ دولتی به حیث وزیر .مشاورین ریس جمهور رنگ  و رونق گرفتن سینما توسط دختر خانم ها ظاهر شدن زنان در پرده تلویزیون و از همه مهتر  اشتراک زنان در صوفوف پولس و نیروهای امنتی که در اوردن امنیت نقش مهم را اجرا میکنند میتوان یاد اوری کرد


این تصویر خانمی ایست که همواره  تلاش به خرج داده است تا مضدر خدمت به کشورش شود


این خانمی است که در گذشته در کشت کوکنار دست  داشت  اما امروز تلاش به خرج میدهد تا مانع دیگر دهاقین شود


 


کشت کوکنار در این ولایت شود خانمی که شوهر و پسراش نیز آغشته به مواد مخدر شده اند وهمین باعث شد  تا از کشت کوکنار دست بکشد


وی  سی  و نیم جریب زمین شخصی  دارد و باقی زمین ها را به اجاره گرفته است وی میگوید اگرچه عواید کوکنار بیشتر بود  ولی پول حرام بود  که حتآ یک  نیز خریداری کرده نتوانستم. اما امروز که کشت ترکاری و حلال میکنم  توانستم  حاصلات یک جریب زمین خود را به مبلغعراده موتر


پنچ هزار دالر امریکایی به فروش برسانم تا  اینده خود و خانواده ام را از خطر نجات داده باشم  


  دفتر یو س آدی امریکا برای وی  یک گرین هاوس راعمار کرده  است که وی مصروف در این گرین هاوس  است وی میگوید  در صورتی که دولت در ساخت چند گرن هاوس دیگر کمک کند وی قادر است که شماری از کشاورزانی  که مصروف کشت کوکنار است تشویق به کشت ترکاری وحلال  کند  در همین حال یک عضو دفتری  آی دی نو تطبیق کننده پروژه های یو اس آدی میگوید نه تنها در این ولایت بلکه در ولایات هم جوار این ولایت نیز گرین هاوس های  را برای خانم  ها اعمار کردند  تا از یک سو کمک برای دهاقین کرده باشند و از طرف دیگر برای محو کشت کوکنار اقدام مثبت کرده باشنداین خانم همواره کوشش میکند تا  شوهرش را درمان کند وهمیشه شوهرش را تحت مراقبت خود قرار داده است و برای دیگر کشاورزان توسعه میکند تا دست از کشت کوکنار کشیده  باشد و کشت حلال را در پیش بگیرند وی میفزاید من بسیار خوش حال هستم


که دست از کشت حرام برداشتم و زحمت برای کشت حلال میکشم


"نویسنده محمد صیام "زلمیAbout the author

seeyam10zalmi

I am M.seeyam zalmi i was born in 1994 graduated form Habebya high school in 2011. I know Dari English Pashto I am a writer, web Bolger,Photographer and a film maker and editor. I am working now in film annex. So now I want to use my experience at this…

Subscribe 0
160