هرات

Posted on at


هرات یکی از ولایات بزرگ و باستانی افغانستان است و به دلیل وجود زیارت خواجه عبدالله انصار به دیار انصار معروف میباشد.
این ولایت در غرب کشور ما موقعیت داشته و دارای 15 ولسوالی می باشد.
بعضی این ولایت را بخاطره دریای هریرود بنام هری یاد می کنند.
اسیاب های بادی توسط بادهای صدوبیست روزه هرات که بسیار شدید است حرکت می کنند.
دریای هریرود ,دریاچه کشک گلران و کهسان در سرسبزی و و شادابی هرات بسیار موثر است .
گندم,برنج,انگور,خربوزه در این ولایت بسیار کشت میشود.
قناویز و قالین هرات بسیار مثهور است.
فابریکه های نخ تابی و نساجی و سمنت ان ارزش بالایی دارند.
بند سلما انجیل و کبکگان,زمین های زیادی را ابیاری میکند.
این ولایت اثارهای تاریخی فراوانی دارد که بعضی از انها عبارت اند از :قلعه اختیار الدین,گازرگاه شریف زیارت خواجه عبدالله انصار,منار جام و مسجد جامع میباشد.
هرات دارای موسسات عالی تعلیمی ,فرهنگی,مکاتب,مراکز صحی و شفا خانه ها می باشد.
اکثر مردم هرات درامد خود را از راه ماالداری,زراعت,قالین بافی بدست می اورند.
امنیت این ولایت نسبت به ولایات دیگر افغانستان بهتر است البته اگر باز دشمنان مشکلاتی را به وجود نیاورند.
ودر نهایت خانواده های هراتی بسیار مهمان نواز میباشند .About the author

160