تحصیلات قابل قبول با استفاده از رسانه های جمعی و دیجیتالی برای دختران افغان، فرشته فروغ از نیویورک

Posted on at

This post is also available in:

دیشب، من به دیدن هنر اصلی کشور زیمباوه رفتم تا اینکه از موسسه CAMBA حمایت کنم که یک موسسه غیر انتفاعی میباشد که خدماتی را برای مردم فراهم میسازد تا درجه زندگی خود را بالا ببرند و به زندگی خود توسعه دهند.

من با اشخاص بسیار جالبی معرفی شدم که کارهای انسان دوستانه و قابل قبولی را انجام داده اند و از داستان های خود درباره کمک کردن زنان افغان و مهاجرین در خارج از کشور بیان میکردند که چگونه آنها را کمک کرده اند تا  برای خود کار پیدا کنند تا از این طریق به فامیل خود کمک کنند.من با "خوان ام اپلوستیل" ملاقات کردم که مدیر اجرایی موسسه CAMBA میباشد.او به این عقیده است که : مشکلات بزرگتری از آگاه ساختن، ابزار و منابعی را که فامیلها و افراد میخواهند است تا اینکه به رضایت کامل دست پیدا کنند و توانایی های خود را کشف کنند و به عنوان اشخاص مهم و موثر در جامعه خود شناسایی شوند.


مجسمه های جذاب و دیدنی از سنگهای خوب و متفاوتی ساخته شده بودند.هر یک از آنها برای بازدید کننده پیام خاصی را میرساند. اکثر آنها درباره مردم، ارتباطات و اینکه چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم بودند.آنها پیام دوستی، احترام، با هم بودن را با شکل ساده ای بیان کرده بودند.

دوست من رویا محبوب، کسی که در سال 2013 در مجله تایم به عنوان یکی از 100 چهره با نفوذ جهان شناخته شد، همین اکنون در کالیفرنیا است.او ملاقات زیادی را با اشخاص جالب و نفوذ پذیری را در رعصه تکنالوژی داشت مانند "شریل سندبرگ"، مدیر عملیاتی شبکه فیسبوک، همچنین با "جک دورسی" و "بیز استون" از شبکه تویتر.

همه اینها درباره این است که ما چگونه میتوانیم زنان افغان را انگیزه دهیم تا به تحصیلات خود ادامه دهند و حتی در عرصه تکنالوژی فعالیت کنند.اجرا کردن برنامه نرم افزاری تحصیلی "اگزمر" در مکاتب افغانستان و مرتبط ساختن دختران افغان با شبکه های رسانه ای جمعی و دیجیتالی شاید اولین قدم برای کمک کردن بانوان در کشور های رو به توسعه باشد تا اینکه فعال تر شوند و در عرصه تکنالوژی فعالیت کنند.

 About the author

favad

favad forough was born in 1 june 1992 from Herat- Afghanistan.is the Vice President of Imperial Services & Consultancy Company. he is graduated from Economics in Herat University.

Subscribe 0
160