دوبلاژ قسمت دوم

Posted on at


ادامه قسمت اول


یا آنقدر عصبانی هست که تمام دیالوگ ها را با صدای خشن و عصبانی بیان میکند بطوری که در صدایش ناهنجاری های زیادی نمایان میشود.


امثال این گونه مشکلات بسیار زیاد است که اگر بخواهیم در رابطه  با آن بنویسیم، متن به درازا خواهد کشید اما من سعی میکنم که مشکلات عمده را بطور خلاصه بیان کنمیک نمونه دیگر از مشکلات صداها و تعیین شخصیت بر اساس صدا در رسانه ها این است که مثلا یک شخص کلان سال می آید و صدای یک طفل 5 الی 9 ساله را دوبله میکند، که در بعضی دیالوگ ها صدایش خورد است و در بعضی دیالوگ ها صدای اصلی خود دوبلور نمایان می شوداما خوشبختانه در بعضی تلویزیون ها نسبت به برخی دیگر در زمینه استفاده از صدای اطفال برای دوبله قوی تر هستند و صدای اطفالی که کار گرفته می شود، زیاد مصنوعی نیستند . اما در بعضی از رسانه هایی که دختر های جوان به جای اطفال خرد دوبله میکنند بسیار روشن و واضح است که یک خانم جوان پشت مایک نشسته است و دوبله می کند اما چرا؟بخاطر اینکه اصلا نمی تواند روی صدا، لحن و طرز بیان خود تسلط داشته باشد در کل از عهده اجرای کار آن هم به طور موفقیت آمیز برآمده نمی تواند و این ضعفی است در بیشتر رسانه های ما که بایاید توجه و رسیدگی جدی در این زمینه شود.


در رابطه به این موضوع سوالات زیادی در ذهن بنده خلق می شود که آیا خود مسئولین می دانند و می فهمند که چه صدایی مناسب دوبله است، اصلا چه صدایی به چه شخصیتی می خورد و فیلم را جذاب تر میکند؟...


ادامه دارد....!About the author

lovelysweet

23 ساله هستم یک خانم متأهل نویسندگی را بسیار دوست دارم اما بیشتر تجربه کاریم را در بخش دوبله بدست آوردم بسیار زندگیم را دوست دارم همچنان خانواده ام را

Subscribe 0
160