چه حقوقی اطفال بالای والدین دارند؟

Posted on at


در دنیا نظر به دین مقدم اسلام هر انسان بالای انسان دیگر حق و حقوقی دارد که باید مراعات گردد مثلا:


حقوق یک  مسلمان بالای مسلمان دیگر, حقوق مردم بالای جامعه , حقوق والدین بالای اطفال , حقوق اطفال بالای والدین ....


از جمله ی این حقوق مبحثی که درین بلاگ به آن میپردازیم حقوق اطفال بالای والدین است که یک طفل چه حقی بالای والدین خود, جامعه و خانواده  دارد تا ادا گردد.


 


حقوق یک طفل از همان زمانی شروع میشود که پا ان دنیای خاکی میگذارد و دارای حقوق معنوی میباشد .


1: اول طفل از زمانیکه به دنیا می آید با ایمان فطری تولد میشود یعنی در هر خانواده و با هر دین آئینی و ایمانی که باشد طفل نیز به همان ایمان فطری تولد میشود تا اینکه به ین بلوغ برسد وبا عقل  و منطقی که خداوند در نهاد انسانها قرار داده است بتواند خودش خوب و بد را از هم تفکیک کند و دین و مذهب خود را برگزیند.


2: هر کودکی حق دارد تا پدرش یک مادر خوب , باایمان و بااخلاق برگزیند و به همین شکل هر دختری باید برای کودکان آیده ی خود یک مرد بادین و با ایمان و  اخلاق پسندیده انتخاب نماید تا اطفالشان را هر دو "پدر و مادر" به گونه ی صحی  اسلامی تربیت نموده تا یک شخص با تقوا و رستگار رشد نماید.


چنانچه شاعر میگوید:


تربیت نیکان نگیرد آنکه بنیادش بد است      تربیت نا اهل را چون کردگان بر گنبد است


 


در حقیقت باید بگویم حقوق یک طفل ار رمانی آعاز میشود که در داخل بطن مادرشروع به پرورش میکند.


1: اول اینکه هر طفل حق دارد تا در زندگی وی در امان باشد یعنی هیچ کسی نباید بخاطر خواهشات  خود زندگی یک کودک که در بطن است را از بین ببرد که چنین کاری ((سقط جنین)) نظر به قوانین اسلام کاملا حرام به حساب می آید زیرا این کار یک قتل تمام عیار است .


زیرا زمانیکه نطفه بسته میشود یک انسان کامل به حساب می آید و زندگی وی آغاز میشود بناء از بین بردن آن حکم شرعی وجزای قانونی دارد.


2: والدین باید از صحتمند بودن طفل در زمان رشد مطلع باشد, یعنی مادر باید تغذیه کامل شود , دارای آرامش روحی باشد تا طفل با کمبودی هایی روبرو نگردد و با صحت کامل بدنیا بیاید.حقوق اطفال بعد از زمان تولد :


1:هر طفلی که بدنیا می آید چه دختر باشد چه پسر حق زندگی دارد بدین منظور که کسی حق ندارد طفل را محکوم به دختر بودن کند و زندگی اش را هلاک کند.


2: طفل از زمانیکه بدنیا می آید باید غسل وی داده شود و پاکی کودک مراعات گردد.


3: حق مهمی که یک طفل مسلمان بالای والدین خود دارد اینست که :


در نخستین روز زندگی باید نام خدای متعال را به وی بشنواند و به گوشش اذان داده شود.


4: نام مناست اسلامی  برای کودکان انتخاب گردد تا تشخیص کننده ء هویت اسلامی وی باشد.


5: تراشیدن موی سر کودک به اندازه ی وزن موی کودک صدقه داده شود.


6: مهم ترین حق , حق خداشناسی است که والدین باید کودک را با خدایش آشنا بسازند و الفاظ نیک و خوب ت هوی یاد بدهند به مثل : کلمه شهادت .


7: حق تعلیم و تربیه : که اساسی ترین حق فرزند بالای پدر و مادر است که به تعلیم و تریبه طفل خود توجه زیاد داشته باشند تا که آن کودک با اخلاق حمیده و تعلیم کامل هم بتواند مضدر خدمت به جامعه خود باشد و هم زندگی خوب و آرامی برای خود رقم بزند. 8: حق ازدواج : زمانیکه اطفال به سن بلوغ میرسند والدین شان باید برای آنها همسر خوبی انتخاب کنند و زندگی مستقلی را برایشان فراهم بسازند.


9: حق میراث: باید تقسیم میراث بین فرزندان به طور درست و منصفانه صورت گیرد و اختلافی بین دختر و پسر بودن صورت نگیرد و نظر به قوانین اسلامی  میراث بین فرزندان تقسیم شود.


باید تمام حقوق فرزندان مراعات شود تا یک شخص کامل  و عاقل و با ایمان خدمت جامعه گردد تا هم خود طفل  راضی باشد و هم والدین نتیجه ء خوبی از  فرزندانشان داشته باشند.


زهرا نزهتAbout the author

zahranazhat

She is living in Kabul_Afghanistan. She is studying computer programming and website design and database developing in AIT(Afghan Information Technology). She has got her diploma of English language in 2009. She really likes art such as: Painting and music.she went to art class about six month but because of her…

Subscribe 0
160