مهمه او جادویی فکر د ډیجیټالی زده کړی او زده کولو لپاره

Posted on at

This post is also available in:

تیره اونۍ می یو عالی بحث د فوق العاده او مهمه زده کړی په اړه د ملګری سره ښاغلی فرانسسکول رولی درلودله. ښاغلی فرانسسکو رولی د یو آنلاینه ټولکی باندی په افغانستان کی بوخت دی او زه د دغه پروګرام سره ډیر آشنا یم.

کله چی هغو زما نه وغوښتل چی آیا زه د دغه فوق العاده آموزشی پروګرام یوه برخه په غاړه نیولی شم؟ په ځواب کی می خپل سترګی پورته کړی٫ ومیخندل او په ځواب کی می وویل چی هو٫ کولی شی.

ولی جادویی زده کړه په یو آموزشی ټولګی کی ګټه وره ده؟ کوم فنونه به کمک کړی ترڅو چی پرمختک وکړی؟ آیا تر اوسه کومه مطالعه په دغه اړه شوی ده؟

کله چی موږ جادویی واژه په اړه فکر کوو٫ لاندی واژی ورپسی راځی: غولېدنه٫ د لاس جادو یی کارونه٫ چال٫ بی لاره کول.  

زه خپل همکاران به می د جادو ټیټولو لپاره٫ د ځینو قوانینو او ترفندنو لپاره به چی جادویی خدمت ته نیسی٫ تحقیر به یی نکړم. د اساسه ټاګل شوی اهدافو سره زه به ځینو کلیدی عواملو باندی به تمرکز کړم. 

د جادوګری زده کول ډیرو کارونو کار کولو ته اړتیا لری. زده کونکی باید ډیر سخت کار وکړی او سخت دۍ تمرکزه وکړی. کوم څوک شاید ادعا وکړی چی نورو فنون هم دغه ډول غوندی تمرین٫ ډیر کار کول او عالی کیدل ته اړتیا لری. لکه٫ د ویولین سازغږول؟

دغه ډیر شیان منم٫ چی د هنر ټول شکلونه کار او تمرین ته اړتیا لری٫ مګر زما په باور باندی٫ ټول دغه سختیاوی کولی شی په جادوګری هنر کی وموندی: که څه هم تاسو هیڅ شی د جادو په اړه نه پوهیږی٫ وروسته د یو ساعت تمرین نه٫ تاسو به وکولی شی د یو ترفند نمایش سره ۹۹ فیصده د نړی خلک به شګفت زده کړی. دغه څومره عالی دی؟

په دغه اړه فکر وکړی چی څو ساعته د ویولین تمرین ته اړتیا لری ترڅو چی تاسو وکولی شی د نړی ۹۹ فیصده خلک متحیره کړی... هماغه ډول چی د جادوګری هنر تمرین او کار کولو ته اړتیا لری٫ او ډیر نور انعامونه هم په راتلونکه کی لری چی ډیر ژر د زده کونکو اعتماد به پورته کړی.

جادو٫ ننداره کونکی د اجرا کونکی سره درګیره کوی. جادوګران باید د قصه ویلو هنر ډیر ښه زده کوی.(خبری کولو باندی او یا پرته د هغو نه) چی د ارائه مهارتونو باندی یی ډیروی.

بلاخره او شاید د هغو نه مهمتره دا دی چی د جادوګری زده کول زده کونکو ته به وخت ورکړی چی د یوه  شک کونکی مناسبه کچه کی د نظرونو واقعیتونو په اړه ونیسی. جادو او د هغو ژور فنونه٫ هغه موضوع ګانی آشکار کوی چی د هغو خلاف چی شایی٫ واقعیت لری. د مغشوشه فکر پر اساس باندی چی انسانان یی لری په آسانه یی کولی شی فریب وخوری.

http://www.sleightsofmind.com/about-the-book/

موږ په تدریج باندی نمونه و ښه پیژندل شویو او پیش بینی شویو ته موبدل شوی یو٬ مګر دغه دوه لوی مهارتونه٫ ډیری د ضعف لویی نکټی ګڼل کیږی. لطفا دغه نمونی وکوری.

د جادو زده کول زده کونکو ته کمک کوی چی خپل انتقادی مهارت ته پرمتخک ورکړی٫ چی دغه زما په نظر پخپله  یو ډیر مهمه مهارت دی چی زده کونکی یی باید ولری. موږ  په یوه نړی کی د چټکه پرمختکه معلوماتو او د انتقادی فکرونو سره ژوند کوو.

نیکولاس هرون(Nicolas Heron)

وروسته د مرکه نه د ښاغلی فرانسسکو رولی سره د ښاغلی پروفیسور ریجارد وایزمن (Professor Richard Wiseman) روان شنانسه په هارتفورتشایر(Hertfordshire) پوهنتون کی٫ یوه مقاله می ولیدله. هغو په دغه اړه یوه مطالعه یی کړی ده. د هغو مطالعی پر اساس باندی یی٫ هغو یو ساعت درس ورکول یی په یو جادویی ښوونځی کی د د ۱۰- ۱۲- زده کونکو ډلی ته د عادی ټولکیو نه ډير ښه موثره وو. 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1054671/And-maths-magic-tricks-Harry-Potter-style-lessons-boost-childrens-confidence.html

 

 About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160