دوستی

Posted on at


دوستی احساس عشق و مهر یک فرد نسبت به فرد دیگر است. این احساس عشق و مهر باید متقابل باشد.در غیر این صورت دوستی امکان پذیر نیست .آنگاه که سلیقه ، احساس و تمایلات مشابه نباشد دوستی وجود ندارد.


یک نویسنده مشهور در باره دوستی بین یک فرد ثروتمند و یک فرد فقیر هشدار داده است.تفاوت های اقتصادی به گفته این نویسنده میتواند دوستی را برهم زند.بنا براین دوستی رابطه علاقه و مهر بین دو فردی است که از نگاه فکری ،سلیقه ، ثروت و دیگر تمایلات با هم تقریبا مساوی باشند.


شاید در دوران موفقیت ،بهروزی و شادمانی شما دوستانی زیادی را با خود داشته باشید اما اکثریت این دوستان در زمان نا توانی و زمانیکه شما نیاز به کمک شان دارید شما راتنها میگذارند. شما میتوانید صداقت یک دوست را در زمان سختی ها و مشکلات تان تجربه کنید تنها دوست وفادار تان برای تان باقی میماند دیگران همه شما را ترک میکنند. چنانچه شاعر میگوید : دوست آن باشد که گیرد دست دوست   درپریشان حالی و افسردگی .


پول دشمن روابط دوستی میباشد. هر کس علاقمندی خاصی به پول دارد. تبادل پول بنام قرض گرفتن یا قرض دادن بین دو دوست خطر جدی برای بر هم زدن روابط شان میتواند باشد.بنا براین بهتر است از تبادل پول بین دوستان خودداری صورت گیرد.غرور یک عامل  بسیار خطر ناک دیگر است که رابطه دوستی را تهدید میکند.هر فرد عزت نفس دارد.وقتی یک فرد از دوست خود عیب جویی کند و به وی بی احترامی و بی توجهی کند مبرهن است که رابطه شان بطور جدی تحت تاثیر قرار میگیرد و دوستی شان ادامه نخواهد یافت. بنا براین رفتار و تعامل بین دو دوست باید بسیار با دقت و ظرافت باشد.


 بسا اوقات است که بعضی سالوسان و یا منافقان وانمود میکنند که دوست هستند.اینها خطرناکتر از دشمنان برملا ی شما میباشند. با گفتن کلمات نرم بزرکترین ویرانی را به شما میاورند. یک دوست واقعی هرگز از دوست خود استفاده سو یا بهره برداری نمیکند درعوض دوست خود را حمایت میکند و حتی ازمفاد خود گذشت میکند.


افرادی زیادی هستند که دوست وقت تان هستند یا به عبارت عامیانه  مطلب آشنا میباشند و این طبقه بزود ترین فرصت بعد از رسیدن به هدف خود رابطه شان را خاتمه میدهند.


دوستان واقعی و خوب کسانی هستند که  دوست خود را در مشکلات و پریشانی تنها نمیگذارند، برایش راه های  بیرون رفت از مشکل را جستجو و پیشنهاد میکنند و دوست خود را براه خیر رهنمایی میکنند اما دوست نما ها شما را کاملا تباه و برباد میکنند.About the author

sadiqahrari

Sadiq was born in Herat city of Afghanistan and joined Herat University then got the Sholarship from Cairo University and graduated from Faculty of medicine Cairo Univercity in 2012 . he is able to speak Persian, English,Arabic,he is interesting in reading, drawing and writing

Subscribe 0
160