چطور و چي با عث شد تا پول به ميان بيايد

Posted on atهمه روزه ما انسان ها سكه هاي خورد بانكي ونوت هاي كاغذي بانكي را ردو بدل ميكنم و هر فرد براي خريد وفروش احتياجات روز مره خود به ان ضرورت دارد وزمانيكه چيزي را كه ميخريم بايد پول به پردازيم .


ايا تا كنون فكر كرده ايد كه اگر اين سكه ها ونوت هاي بانكي نمي بود ما چكار ميكرديم .بلي چندين هزار سال قبل از حلا مردم نميفهميدن كه پول چيست مردمان اوليه كه در داخل غار ها زنده گي ميكردند از ريشه هاي نباتات و دانه وغله ها تغذيه مينمودند .ويا از گوشت حيوانات  كوچكبصورت خام وپخته مي خوردند و بعضي وقت ها گرسه و تشنه ميماندن .


                                         


بلي با گذشت زمان انسان ها رو به پيشرفت بودند اول اتش را كشف نمودند و بعد اموختن كه حيوانات بزرگتري را شكار نمايند و بعد اموختن كه از پوست حيوانات لباس بسارند .و همچنان ياد گرفتن كه از سنگ به شكل نيزه اسلحه برش نمايند و بعد ها احساس كردند كه براي اينكه همه چيز داشته باشند .


ابتدا انها پوست حيوانات را رد وبدل ميكردند اما چون به ندرت حيوانات بزرگ را شكار ميكردند پوست حيوانات كم ياب وبا ارزش بود .و بعد ا انها از صدف ودم حيوانات و دندان حيوانات در عوض پول استفاده ميكردند واما اين هم موثر نبود


تا اينكه براي اولين مرتبه تقريبا (7) هزار سال قبل از ميلاد مردم يگ فلز را كشف نمودند كه عبارت از مس بود در اوايل از ان ديگ و كاسه ميساختن و معامله ميكردن ولي اين هم مشكل ساز بود بعد از ان مس را به ورقه هاي مسطح در اوردند و به شكل سكه هاي امروزي به شكل مدورولي بسيار بزرگتر وسنگينتراز اين سكه ها  برش نمودند .


ولي اين هم مشكل بود چرا كه اگر ميخواستند از يگ جا به جاي ديگر ببرند بايد چندين مرد قوي ضرورت بود براي حمل و نقل انها  از ان جايكيه


ميدانيد بشر وبشريت در حال انكشاف بود بعد از مدتي يگ فلز ديگر را كشف نمودند،       


                                                                        كه اين فلز داراي وزن سبكتر داشت و انرا به شكل سكه هاي                                 كوچكتر قطع نمودند و بخاطريكه تقلب صورن نگيرد ارزش ان را بر بالاي ان حك نمودند و بلاخره طريقه درست پول را بدست اوردند و به مرور زمان ونظر به پيشرفت جهان به شكل سكه


هاي خورد وسبك وتبديل به نوت هاي بانكي شد كه تا به حال ما از ان استفاده ميكنيم.


با تشكر


احمد سعيد160