رقص برگهای طلایی خزان کابل

Posted on atما در ماه های پایانی خزان زیبای کابل قرار داریم ، این فصل زیبا یکی از 4 فصل سال است که به طرف فصل زمستان رفته و ختم میشود ، با امدن خزان همه ی برگهای درختان به حالت طبیعی رنگهای زرد ، سرخ و طلایی و خاکستری مبدل میشود ، واین فصل شروع ریختن برگهای درختان است که تمام برگها ازحالت نمدار سبز که به حالت دومی یعنی زرد میگراید که بعدا خشک شده و از درخت به زمین می افتد


خزان یکی از فصل های است که زیاد دوست دارم ، رنگهای طلایی برک درختان ، رقص خرامان شاخه ها و برگها با وزیدن باد ، فصل آمادگی درختان برای تازه شدن  وشگوفایی دوباره ی درختان که در بهار منجر میشود ، این فصل دل انگیز را رویای هم تعبیر میکنند.


روزی تصمیم گرفتم سری به درختی طلایی بزنم که نزدیک مسجدی قرار داشت و بارها توجه مرا بخود جلب نموده بود ، کمره کوچک با کیفیت عکاسی را برداشتم و تنظیمات کمره  را به 60  فریم در ثانیه وکیفیت تصویر را 50 میگابایت  تغیر داده شروع کردم به گرفتن تصاویر از هر گوشه و زاویه های دور و نزدیک ، گرفتن این نوع تصاویر برایم بسیار لذت بخش تمام شد ، رقص برگهای پاییزی بر سرم ، انگار همگی شعری زیبای آفرینش هستی را زمزمه میکردند.


  بعد از کار تدوین و تصحیح رنگ از دیدن تصاویر گرفته شده واقعا مسرور شدم ، شادی برگهای زیبای طلایی و آسمان آبی......


 


امیدوارم از این فیلم لذت ببرید About the author

jamil-yosufi

I tell stories. Sometimes those stories take the form of a documentary or music video, sometimes they’re in the form of a short film. JAMIL YOSUFI (born August 2, 1988) is an Afghan film director, DP & Visual FX , 3D Artist. He is a freelance filmmaker, director, Visual FX…

Subscribe 0
160