فلم نامه لیکل او پایداره اقتصاد په افغانستان کی

Posted on at


د هاتفی لیسی د دغه اونۍ فعالیتونه چی وکړل شول د سناریو لیکلو٫ او د هغه زده کوونکو په اړه چی په انکس فلم کی فعالیتونه لری او د ښوونځیو آزموینو په اړه وو. د دغه اونۍ په جریان کی د افغان سیټادل شرکت له خوا نه د هرات ولایت پوهنی کی یو مجلس برګزاره شوی و٫ په دغه مجلس کی د ښوونځیانو مدیران٬ د پوهنی رئیس د همکارانو سره یی او هغه زده کونکی چی د فلمنامه لیکلو برخه کی یی فعالیت درلودلو٫ ګډون کړی وو.


دغه مجلس د هغه زده کونکو لپاره چی د فلمنامه برخه کی یی زده کړه لیدلی وه او ښو زده کونکو ته چی فلم نامی یی لیکلی وی برګزاره شوی وو٫ او هغه زده کونکو ته چی په  فلمنامه لیکلو کی یی فعالیت درلودلو تقدیرنامی ورکړل شوی او لومړۍ٫ دوېم او درېم مقام زده کونکو ته لږ پیسی هم ورکړل شوی.تر اوسه دا ډول پروژی د هرات ولایت ښوونځیانو کی برګزاره شوی نه وی او دا د لومړۍ ځل لپاره د افغان سیټادل شرکت له خوا نه پرانیستل شو. د دغه موسسی په همکاری باندی په ښوونځیانو کی ټول زده کونکو په دغه برخه کی درس ورکړل شو او خپل فعالیتونو ته یی پیل وکړلو٫ دغه یو د فکر کچی پرمختک د زده کونکو لپاره دی. هغه زده کونکی چی په انکس فلم کی همکاری درلودله او یا هم کار یی کولو٫ خپل بلاګونه یی لیکل او په انکس فلم کی یی کښښدل او هغوی ته د انکس فلم له خوا نه لږ پیسی هم ورکړل شوی.انکس فلم یوازینی لاره د زده کونکو مقاله لیکلو برخه کی دی ترڅو چی د هغوی د بلاګ لیکلو کچه پورته ولاړه شی٫ نیکمرغه یو شمیر ډیر زده کونکی د مقاله لیکلو او بلاک لیکلو سره مینه لری او هغوی خوښ لری چی په دغه پروګرام کی ګډون ونیسی.  About the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160