څرنکه د مکزیکی زده کونکی په انکس فلم کی پیسی لاسته راوړی: پایداره زده کړه د ټولو لپاره

Posted on at

This post is also available in:

تاسو می مخته د دولسو زده کونکو د مونا آمیګا دی چالکو ښوونځی سره معرفی کړلو٬ اوس غواړم چی ستاسو پشتیبانی راوغواړم. لطفا د هغوی انکس فلم پاڼو سره غړی شی او هغو کمک کړی ترڅو چی د هغو خاص امتیاز او لاسته راوړنی یی لوړی شی. اجازه راکړی چی دوی دومواری معرفی کړم او امیدواره یم چی تاسو د دولسو زده کونکو پاڼو سره به غړی شی. 

جیو وانا(Geovanna)  او ایولین (Evelyn)   دواړه ۱۶ کلن دی.

د مونا آمیګا ښوونځی د مکزیکو ډیره غریبه ځای کی واقع شوی دی. شل کاله مخته کله چی دغه ښوونځی جوړ شولو٬ یو شمیر د درسی ټولګیان د ماشومانو لپاره د ښوونځی لومړی درسونه ول چی په یوه ګردجنه فضا کی او په وړوګی ټولنه کی جوړه شوی وو.

خیره سازمانو او کمک کونکی انسانانو هغو یی ننی توکی ته رسولی دی: ځای د ښوونځی متوسطه زده کونکو زده کولو لپاره٬ د ژوند پرمختک او بدلون د تل لپاره.  دغه هغه دلیل دی چی ټول دغه دولس زده کونکی یی غواړی پرته د فاصلی نه درس ووایی او هغه قربانیانی چی باید د درس لپاره یی په دغه ښوونځی کی ورکړی توجه دی ونکړی.

انا کرن (Ana Karen) ۱۷ کلنه  ده چی د یو ساعت له اندازه باندی د دغه ځآی نه لری ژوند کوی او غواړی چی خپله زده کړه د روانشناسی برخه کی مخته بوځی. تاسو کولی شی د هغو پاڼه په دغه نښه باندی خوښه کړی:  www.filmannex.com/ana-diego

تلما (Thelma)۱۶ کلنه ده چی هغو هیڅکله خپلی هیلی د دغه ښوونځی ننوتلو ته د لاس نه ورنکړلی او د دریو کالو لپاره یی زیار وباسلو. اوس هغو د ژباړلو پروګرام کی یی ګډون کړی دی او غواړی چی لیکونکی شی. هغو خپل کار یی د مقالی لیکلو سره په دغه پاڼه کی پیل کړله: www.filmannex.com/thelma-martnez

ماری جوز (Mari Jose) ۱۷ کلن٬ تلمای ۱۶ کلن او ایولین (Evelyn) ۱۶ کلن دی او د وړوګتون نه تر اوسه په دغه ښوونځی کی دی. ښوونځی یی هغو ته انګیزه ورکړی ده ترڅو چی د طبی برخه مطالعه کړی او نورو ته د کمک رسولو لپاره ډاګټر شی. کولی شی هغه په دغه نښه باندی کمک کړی: www.filmannex.com/evelyn-bautista

جیووانا (Geovanna) ۱۶ کلنه ده او ښوونځی مخته دوری نه په دغه ښوونځی کی ده. هغه غواړی چی برسیه ونیسی او په پوهنتون کی اروا پوهنه ووایی. د کارونو په اړه یی کولی شی په دغه نښه باندی پوه شی:  www.filmannex.com/geovanna-garcia

ماری جوز ۱۷ کلنه ده٫ په ژوند کی یی یوه ډيره عالی زده کونکی ده. هغه غواړه چی انجینری او یا هم معلوماتی فنآوری مطالعه کړی. دغه د هغو د پاڼي لینګ دی:  www.filmannex.com/marijose-chvez

ماری ایوان (Mario Ivan) ۱۸ کلن دی او د دغه ډلی څلورم زده کونکی دی چی د ماشومتوب وخت نه تر اوسه په دغه ښوونځی کی دی هغه غواړی چی د آشپزی هنر برخه کی خپل درسونو ته ادامه ورکړی:  www.filmannex.com/mario-ivan-dominguez-arellano

هلکان: ګنزالو (Gonzalo) ۱۶ کلن٬ ماریو ایوان (Mario Ivan) ۱۸ کلن٬ براین (Brayan) ۱۸ کلن او لویز آرماندو (Luis Armando) ۱۷ کلن دی.

اولس کلنه نااومی (Noemi) برسیه یی د اوړی زده کړی دوره لپاره د آمریکا اندیان کالورت(Culvert) پوهنځی ()  کی یی نیولی ده. هغه غواړی چی په پوهنتون کی د کیمیا او ګرافیک طراحی رشته مطالعه کړی. د هغو پاڼی سره په دغه نښه باندی غړی شی. www.filmannex.com/noemi-macedo

ګنزالو (gonzalo) ۱۶ کلن دی. هغو وکولی شو چی د اوړی زده کړی دوره د کالورت پوهنتون کی مخته بوځی. هغه یو ډيره ښه کارنامه لری. هغه په دغه نښه باندی وموندی:   www.filmannex.com/gonzalo-javier-huerta-estrada

لویز ارماندو (Luis Armando)  ۱۷ کلن دی چی څلور کاله کیږی په دغه ښوونځی کی دی. هغه غواړی چی انجینر شی: www.filmannex.com/armando-vergara

براین (Bryan) ۱۸ کلن دی هغه غواړی چی ژبه مطالعه کړی. دغه یو ښه وخت هغو ته دی تر انلګیسی پورته چی د ژباړلو پروګرام کی تمرین وکړی : www.filmannex.com/hernandez

سورجیو (Sergio) ۱۶ کلن دی او غواړی چی سر آشپز شی. د دغه پروګرام ثبت کولو سره به پر کم رویی باندی یی غالب شی. په دغه نښه باندی یی وموند: www.filmannex.com/sergio-uriel-rodriguez-cedeo

آخرینه نفر لیلیان (Lilian) دی چی د ژباړلو سره یی پر انګلیسی باندی کار کوی او غواړی چی طراح شی. دغه د هغو پاڼی لینګ یی دی:  www.filmannex.com/lilian-hernndez-102

لیلیان ۱۶ کلن او نااومی ۱۸ کلن

هیله لرم چی دغه مقاله تاسو ته انګیزه درکړی ترڅو چی د دغه ځوان زده کونکو پاڼو سره یو ځای شی او هغو په انکس فلم کی وګوری. مننه ستاسو د کمک رسولو نه مو. د هغو ژوند٫ کورنۍ او ټولنه یی بدله کړی. دغه یوه برخه د انکس ښځه او انکس فلم تارنما زیارونو نه دی د ډیجیټالی سواد پشتیبانی لپاره په منځنی آسیا کی د خاص امتیاز پر اساس باندی دی. دغه د خاص امتیاز لینک دی. http://www.filmannex.com/pages/buzz_score)
About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160