خوشی های زندگی

Posted on at


 


امروز میخواهم بلاگ بنویسم زیرا چند روزی شده بلاگ ننوشتمصفحه وُرد را باز کردم ولی حیران مانده ام چی بنویسم از کجا و از چی چیز بنویسم ، از داستان های غم انگیز زندگیم ، از شکست های پی در پی که در این اواخر در زندگیم رخ داده است ، از نامهربانی ها و خیانت های دوستانم ، از محال شدن آرزوهایم ویا از نا امیدی که نسبت به آینده دارم .


 


هنگ کرده ام که چی بنویسم دلم میخواهد از خوشی های زندگی ام بنویسم ، اما در زندگی امروزه من که اصلا خوشی پیدا نمیشود امروزه انگار خوشی های زندگی بامن قایم موشک بازی میکنند


امروزه انگار من بدست  روزگار مانده ام و حتا روزگار هم نمیفهمد بامن چه میکند ؟


یک لحظه به یادم دوران کودکی ام آمد دورانی که ازش هزاران خاطره دارم دورانی که تا میگفتم خدا همه چیز حاضر بود


دورانی که من شادوخت بودمهر چه که میخواستم بدون کدام چون و چرا قبول میشد


وقتی کوچک بودم هر آنچه که میخواستم برایم مهیا بود


ولی از زمانی که بزرگ شده ام هر چه که میخواهم بر عکس اش را بدست میارم


گاهی میگویم نکند روزگار  با من بازی برد  و باخت را انجام میدهد


من می خواهم روزگار نمیدهد ، روزگار میدهد من نمیخواهم .


بعضی وقت آنچنان از بزرگ شدن پشیمان میشوم که میگویم کاشکی بزرگ نمیشدم و یا کاش میشد دوباره به زمان کودکی ام برگردم،


زمانی که من شادوخت بودم و رویا هایم در ظرف ثانیه ها به حقیقت می پیوست


دورانی که هزاران خاطره یی خوش و به یاد ماندنی ازش دارم .


اما این ناممکن است  و دست نیافتنی.................


 


 


نویسنده :اسراء امید


 About the author

asra-omid

Asra Omid is an Afghan girl, she was born in April 28 , 1994 in Herat,Afghanistan .she finished school two years ago in 2011 from Mahjoba Heravi high school . she is a member of the National unity tribes assembly of Afghanistan ,and she is a blog writer at film…

Subscribe 0
160