افغان زده کونکی او د هغوی پرمختک د پایداره زده کړی برخه کی

Posted on at


د دغه اونۍ په جریان کی زده کوونکی د خپلو درسونو او آزموینو باندی بوخت ول٬ د باغ نظر ګاه لیسه د هرات ښار یو هغه ښوونځیو نه ده چی ډير ښه با استعداده زده کونکی لری. د باغ نظر ګاه لیسه دوه د نهم٫ دوه د لسم٫ دوه د یولسم او یو د دولسم ټولګی زده کونکی لری٫ د دغه ښوونځی لیسی برخه اکثرا په انکس فلم کی ګډون لری او خپلی مقالی او موضوعات په انکس فلم پاڼه او اجتماعی رسانو کی په ګډون کښښدی.آزموینی د دغه ښوونځي زده کونکی یی د فشار لاندی راوړی دی او دوی ټول د یو خاصه فشار لاندی راغلی دی او په جدیت باندی آزموینو ته چمتوالی نیسی. هره ورځ آزموینی جریان لری او په ډيره ښه توکه مخته ځی٫او د لیسی مدیره هره ورځ د ټولګیو نه د آزموینی جریان نه نظارت کوی٬ د ټولو ټولګیانو آزموینی په ټاګل شوی وخت باندی یی پیل کیږی او پارچی هم په ټاګل شوی وخت باندی ورکړل کیږی٬ د آزموینی سوالونه د اداره له خوا نه کتل کیږی او مربوطه ښوونکی ته ورکړل کیږی او زده کونکو ته توزیع کیږی.اوس د زده کونکو حالت موږ د زده کونکی وخت اچوی هغه هره ورځ درس ویل٫ فشارونه٬ خوشالی ګانی٬ عجله کول٬ ناامیدی ګانی٬ ډار او ځينی وختونه نقل کولو ته فکر کول. د زده کونکی دوره یوه ډیره د خاطری او ښکلۍ دوره ده چی دوم ځلی به هیڅکله تکراره نشی٬ د هم ټولګیانو سره او د دوی سره درس ویل ډيری په یاد پاتی شوی خاطری دی.اوس هم زده کونکی کوښښ کوی چی آزموینی یی ژر خلاصی شی او د خپلو هیلو پر اساس باندی یی مقالی او مختلفه موضوع ګانی ولیکی او په اجتمای رسانو کی یی په ګډون کښښدی. د هغه شوق او هیلو سره چی زده کونکی د بلاګونو او د مختلفو موضوع ګانو لیکلو لپاره لری او هیله لری چی د افغان سیټادل شرکت او د انکس فلم اجتماعی رسانو سایتونه د زده کونکو پرمختک برخه کی او د هغوی فکر پراخه کولو لپاره چمتو کړی٬ ترڅو چی د افغان نجونی خپلو هیلو ته ورسیږی.


 About the author

Baghnazargah-High-School

Film Annex's production crew in Afghanistan documents an ordinary day at Baghnazargah School, which is 5 kilometers away from Herat. The school was established in 1989. In this video, we get a glimpse into the lives of female students, what they do in classrooms, how they play and exercise outdoors,…

Subscribe 0
160