گاهی حیوانات معلمان بهتری هستند

Posted on at


بعضی از ما هر روز در کتاب فروشی هستیم یا در اینترنت دنبال مطالب جدید مدیریتی و کسب و کار می گردیم. چیزی که بتواند مقداری از مسایل و مشکلات ما را حل کند. پول بیشتر و بیشتری خرج می کنیم. به کلاسهای آموزشی می رویم. اما آنقدرها که انتظار داریم نتیجه نمی گیریم


طبیعت میلیونها سال است که بدون آنکه استادی داشته باشد تنها با تکیه بر قوانین ساده و برخی اوقات غریزه زندگی خود را به پیش برده است. میلیونها سال است که جانوران و حیوانات بدون فیسبوک، بدون اینترنت، بدون ماهواره و بدون خیلی چیزهای دیگر در کنار هم زندگی می کنندمدتی پیش کتابی را مطالعه می کردم به نام گانگ هو. ماجرای این کتاب به مدیر یک کارخانه در حال نابودی و دوست سرخ پوستش می پرداخت که چگونه با بررسی رفتار موجودات جنگل به رازهائی برای بقای کسب و کار انسانی پی می بردند. غازها، سنجابها و سگهای آبی


شاید فیلم "راز" را هم دیده باشید . این فیلم به بازتاب رفتار ما بر طبیعت و برعکس می پرداخت. اگر از من می پرسید، می گویم که اینها را شخصا تجربه کرده ام. ارتباطی به اعتقادات مذهبی شما ندارد. این یک واقعیت است. ما خیلی از واقعیات دور شده ایم. موضوع را پیچیده کرده ایم. دانشجویان ام بی ای گاهی سوالاتی از ما می پرسند که نشان می دهد چقدر به بیراه رفته ایم


شعری هست که


ای قوم به حج رفته کجائید کجائید؟


معشوق همینجاست شما در چه هوائید؟


کتاب "گانگ هو" را بخوانید و فیلم "راز" را ببینید. اما اینجا یک فیلم دیگر هم داریم که مریم میرواسع به عنوان یک مدیر بانکی و دانشجوی ام بی ای آن را برای ما فرستاده است. ماجرای این فیلم به یکی از مشکلات امروز ما اهالی کشورهای در حال توسعه می پردازد
About the author

elearnever-filmannex

eLearnEver & World Wide Science idea was formed in 1997 by group of professional people in management and IT field in the Middle East. This team attempted to develop knowledge in developing countries by integration of strategic management and information technology abilities together. During the last decade eLearnEver & World…

Subscribe 0
160