فریبکاری افراد سودجو

Posted on at


این روزها شاهد هستیم که تعدادی  از تعویز نویسان در هر گوشه و کنار شهر مصروف فریبکاری بوده وآکثرا هر وقت مردم جامعه با مشکلات گوناگونی رو‌به‌ رو میشوند که توانایی حل آن مشکل را نداشته باشند، به خرافات رو میاورند و در این راه، بیشتر از افرادی کمک مي‌گیرند که ادعای میکنند سحر و جادو بلدند.»  انسان از حادثات که بر او وارد مي‌شود عاجز و ناتوان است و به همین صورت وی زمانیکه فکر کرد تمام درها برروی وی بسته شده و هیچ راهی نمیابد و فکر میکنند که بتواند به زور جادو و امثال آن قفل مشکلات را باز نماید.


بنده خودم بارها با این گونه موارد اعتقادی و خرافه مواجه شدم ، عده ای از جوانان اگر نسبت به مشکلات اقصادی و اجتماعی نتوانستند ازدواج نمایند ویا درکاری ورشکست شد اطرافیان به وی میگویند که حتما بخت شما را کسی بسته نموده و یا کسی شما را سحر و جادو نموده و حرف های دیگر امثال این، و این موضوعات به دعا نویسان بهترین فرصت را مهیا نموده و آنها هم با ادعای در اختیار داشتن قدرت ها اعتماد مردم را بخود جلب مي‌ کنند، این افراد ازاعتقادات مذهبی مردم سوءاستفاده مي‌کنند و بعضی اوقات حتی با توسل به نام قرآن، تلاش مي‌کنند فریب خود را بصورت حقیقی نشان دهند. جالب اینجاست که بیشتر مردم میدانند که اینها فریبکاران هستند و این را نیز میدانند که اگر قدرت داشتند باید اول خود را از مهلکه نجات میدادند نه اینکه درست سر کوچه و سرک بنشینند و منتظر شکاری نشسته و پولی درجیب فروببرند. این روزها  کمتر کسی است که از فریبکاری دعانویسان بی‌خبر باشد، با این حال قبول نمیکنند و باز هم اعتماد مي‌کنند.» بسیاری از زنان و دختران جوان با اعتماد به این افراد مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، نه تنها از این افراد مشکلی حل نمیشود، بلکه مشکلی بر مشکلاتشان نیز اضافه خوهد شد.


 


 زمانی ما انسان ها سواد پایین را عامل پیشرفت به خرافات مي‌دانستیم، «مردمی که باور به خرافات دارند در دوران گذشته فکر میکردند که زمین روی شاخ گاو ایستاده است. یعنی  به زلزله فکر توجه نموده و فکر میکردند که گاو سرش را تکان میدهد و اصلا نمی‌فهمیدند که علت آن درحقیقت انرژی ذخیره شده زمین است. امروزه علم پیشرفت کرده با این وضع بازهم مردمی ‌خرافه‌ پرست هستیم زیرا خرافات در پرورش اجتماعی ما ریشه دوانده.»  درحقیقت باور خانواده ریشه ی رفتن فرزندان بسوی خرافات میباشد و هیچ فرقی نمی‌کند که در شمال شهر زندگی کنی یا جنوب شهر، «خرافات بازهم خرافات است و فقیر و پولدار نمی‌شناسد. دختری که بارها دیده مادرش هر روز از ترس دعا و طلسم خانه را میپالد ، بدون که بخواهد با روبرو شدن با اولین مشکل دست به گریبان جادو و جادوگر خواهد شد. و همچنان پسری که از وقتی یادش میاید دعا به گردنش بوده  تا از چشم زخم به دور باشد، هیچ وقت آنچه را دیده از یاد نمی‌برد. شاید در آینده به دروغ بودن آن متوجه شود اما در وقت بیچارگی، به آن پناه مي‌برد


تکیه نمودن افراد به خرافات درزیاد ترین موارد ریشه در دوران طفولیت آن‌ها دارد و به همین دلیل است که افراد حتی با وجود پیشرفت علم حاضر نیستند دست از آن بردارند. خرافات در بین اقوام ملل های دیگر نیز زیاد به چشم میخورد مثال » در برازیل افرادی هستند که جنگل مي‌پرستند و بد و خوب زندگی را به قهر یا خوشنود بودن جنگل مي‌دانند در آمريكا نعل اسب را خوش اقبال مي‌‏دانند و در انگليستان هم خرافات چنان وجود دارد و مردم هنوز احضار روح مي‌کنند در صورتی که  خرافات پرستی، یکی از عوامل پس ماندگی در کشورهاست. پس بهترین گزینه رفع مشکلات برای مسلمانان میتواند دعا باشد، با دعا نمودن بصورت مستقیم از خداوند تقاضای کمک و بخشش مینماییم، ضرور نیست مردم در صورت بروز مشکلات به فریبکاران و تعویز نویسان رجوع نمایند.About the author

jamil-yosufi

I tell stories. Sometimes those stories take the form of a documentary or music video, sometimes they’re in the form of a short film. JAMIL YOSUFI (born August 2, 1988) is an Afghan film director, DP & Visual FX , 3D Artist. He is a freelance filmmaker, director, Visual FX…

Subscribe 0
160