د کامپیوټر او انترنټ نویو ټولګیو پیل په ګوهر شاد بیګم ښوونځی کی

Posted on at


ګرانو زده کوونکو:


د ګوهر شاد بیکم لیسی کامپیوټر او انترنټ ټولګی زده کونکو ته په پّه دغه اونۍ کی د ۱۳۹۲/۱۰/۷ تاریخ ورځی نه تر ۲۰۱۳/۱۰/۱۲ پنج شنبه پوری په شپږو وختونو کی د سهار ۸ بجو نه تر ۲ بجو پوری د ویندوز٬ د کامپیوټر پاڼی معرفی٬ استارت مینو٬,notepad , WordPad, Microsoft word, run  , recycle bin ,fill ,folder او د کامپیوټر ګل کولو او چلاند کولو درس ورکړل شو.دغه پروګرامونه د افغان سیټادل شرکت او د انکس فلم په همکاری باندی د هرات ولایت ګوهر شاد بیګم ګرانو زده کونکو ته برګزاره شوی دی.


او هم زده کونکو ځینی مقالی د (د هغوی انګیزی ګډون پّه ټولګیانو کی٬ چاپیریال او د ژمی واوری) موضوع کانو په اړه ولیکلی او بررسی شولی. او یو شمیر هغه زده کونکی چی د یوی اونۍ لپاره یی غیر حاضری کړی وی د لیسټ نه پاک شول او دهغو پر ځای باندی نویو زده کونکو نوم لیکنه وکړله.د ټولګیو پیل په وختونو کی حاضری نیول کیږی٬ تیر درسونه د زده کونکو نه پوښتل کیږی٬ وروسته د نویو درسی پلانونو په نظر باندی د ټولګی پنځه لس دقیقو آخر کی عملی او د مقالو لیکلو کار پیل کیږی.او هم زده کونکی دغه ډول پروګرامونو نه خوشاله دی او د افغان سیټادل شرکت او انکس فلم مننه کوی. او هم کولی شی زما د انکس فلم شخصی پاڼي سره په دغه نښه باندی یوځای شی: http://www.filmannex.com/GhouharshadAbout the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160