چهار فصل درهرات عزیز

Posted on at
هرات من بانام زیبایش ،مردم نازش قابل یادآوری است که آیین زیبا ،وفرهنگ های دوستداشتنی هم دارد که مردم ماعاشقانه اجرایشان  میکنند . واین آداب ورسوم را جز از وظایف خودمیدانند.


درین شب وروز به یادماندنی این انگیزه را پیدانمودم تایک بلاگ هم دراین رابطه بنگارم .


چه زیباست ؟   تا این آوخ را به قسم کوتاه یادآورم.


درشروع هرسال روش های مختلف درهرات وجود داردکه دراین فصل تمام مردم بااقوام ،فامیل ودوستان شان یه میله جات ،تفریگاه ها میروند وسال جدید را به خوشی در جمع یکدیگرآغاز میکنند. که مردم هرات این روز را به نوروز میگویند


.


دراینجا سری میزنیم به عادات مردم عزیز هرات را در فصل چهار گانه مختلف:


بهار


در بهار مردم بیشتر راحت اند این فصل را دوست دارند به خاطری که دراین موسم هوا معتدل است ومردم به این قسم هوا حالات بهتر راضی اند ومیتوانند کارهای  متناسب به این فصل وهوا را انجام دهند همچنان زمین های  که قبلا کشت شده دراین فصل دهاقین ،زارعین ،زمین داران همه مصروف جمع نمودن شان میباشند. وشب وروز دراین فصل برابر میباشد که دشت ها وکوها همه لباس سبز رابه تن میکنند


.


تابستان


فصلیست که هوای آن سرد میباشد دراین موسم تمام میوه جات ،انگور ،انار ،سیب ،شفتالو ،توت ............پخته میشوند. در این فصل شب ها نسبتا کوتاه وروز ها بلند میباشد دراین فصل مردم بیشتر به باغ میروند واز میوه ها استفاده میکنند . مکاتب هم دراین فصل هم در روان است. با همه خوبی هاش اما بسیار گرم است


.


خزان


زیباترین فصل از فصل های چهارگانه میباشد . در این فصل تمام برگها زرد میشوند وقتی به زمین میریزند و.پخش میشوند بهترین نما را به طبیعت میبخشد. ودرختان خالی از برگ وبار میشوند. اما درکنار این همه  مردم مار رسوم وعادات زیبای دراین اواخر سال دارند که دراین فصل آماده گی های لازم را به فصل دیگر وبقیه سال میگیرند. مثلا تهیه  لباس های زمستانی : کلاه ،جمپر ،جاکت ،جوراب ،صندلی و لحاف صندلی از جز کار های عمده خانم های خانه است  تهیه قلور ترش ،قلور شیر که نوعی از غذا های محلی ما میباشد تهیه میکنند . ودر این فصل شب هابلند وروزها کوتا شده میرودزمستان


فصل سرد ،فصل ساکت وبیصدا .فصل سفید ،فصلی که هم خوشی داره هم غم وتاسف.........


دراین فصل هموا بسیار خنک است در همه خانه ها کورسی وصندلی ها مانده است شب اول این فصل طولانی ترین شب در سال است که آنرا (شب یلدا ) میگویند. شبی که همه با خوشی های فراوان آنرا سپری میکنند ودر پهلوی  هم میباشند وشب های سرما آغاز میشود واین شب را (چله کلان ) هم میگویند که اصطلاح هراتی های ما میباشد.


در روز های سردآن قلور ترش ها وقلورشیر های را که آمده کرده بودن پخته میکنند ومیخورند در شب های آن گوشت های لندی شان را با کچری هراتی پخته کرده ومهمانی ها هم به این غذا میدهند . در این فصل وقتی برف میبارد وهمه زمین وجای ها را لباس سفید میپوشاند بسیار دوستداشنی میباشد. اما این باران وبرف در این فصل امید ونوید برای همه است بخصوص برای زارعین ،دهاقین وکشتمندان زمین ها بسیار جای مسرت است باباریدن هر قطره از باران خوشی های شان زیاد میشود. بخاطری که دراین فصل میکارند تا در بهار درو کنند


...................


اما جای نگرانی دراین جاست که تاسف همه را به همراه دارد که با فرارسیبدن فصل سرما ضعف اقتصادی مردم هم افزایش مییابد وبه مشکلات فراوان این فصل را میگذرانند قیمت اجناس ،مواد خوراکه ،مواد سوخت همه بلند میروند ومردم دچار مشکلات فراوان میباشند ونیاز به کمک وهمکاری دیگر صاحب دولتان میباشند . به امید این که این همه مشکلات ما وجمیع عزیزان بر طرف بشود ودرکل سال های که در گذر است همه بیادماندی هم خاطره است وبا رسوم وعادات زیبای هراتی زیباتر وبیاد ماندند تر ..................          


                                                                                           (( پرستو رحمانی))About the author

AsmaRahmany

Asman Rahmany is an eleventh class student in Mahjube Heravi.

Subscribe 0
160