سکوت در مقابل خداوند راه رسیدن به سعادت

Posted on at


زندگی به سان یک رودخانه است این رودخانه هر کجا میرود باید با  آن همراه باشیم تا ما را به دریا برساند , به یک فضایی باز و بزرگ به جائیکه دیگر به خواست هایمان رسیده ایم .باید با زندگی مبارزه کرد , مبارزه یی مثبت , مبارزه یی که در آن اعتراض نباشد یعنی نباید به هر آنچه در زندگی برایمان داده شده است اعتراض کنیم .


معمولا کسی اعتراض و شکایت می کند که از داشته هایش  راضی نیست و به هر آنچه خدای متعال برایش  نصیب گردانیده رضایت ندارد .


اعتراض کردن و راضی نبودن به معنی  ناشکری و نا سپاسی استکسی که زیاد اعتراض داشته باشد سبب ایجاد غم و غصه برای خود می شودو این همه غم همه ی وجود انسان را فرا میگیردو انسان در پی کارهایی می شود که به برای خودش مشکل ساز و ممکن زندگی خود را به بیراهه بکشاند.


انسان باید همیشه در زندگی قناعتمندی را پیشه ی خود بسازد و به هر آنچه خالق اش برایش داده است قانع باشد , زیرا اگر ما از خداوند شکایت داشته باشیم در این بین فقط خود را از بین خواهیم برد زیرا هر آن اتفاقی که صورت می گیرد فقط به خواست خدا است و شکایت های ما به جایی نمی رسد .همان گونه که خداوند (ج) آدم را آفرید و به تمامی فرشتگان امر کرد تا به آدم سجده کنند , تمامی فرشته ها امر خدا را به جای آوردندو آدم ع را سجده کردند به جز ابلیس.ابلیس با این کارش نافرمانی به  خداوند را نشان داد و در برابر خداوند هم سزای اطاعت نکردن و اعتراض را برایش نشان داد و اورا از بهشت محروم ساخت و مقام فرشته بودن را از او سلب کرد.


ابلیس قبل از نافرمانی سرکرده ی فرشته ها بود ولی با اعتراض این مقام بالا را از دست داد و از نعماتی که در بهشت جای داشت بی نصیب گردید.


باید کوشش کنیم خواست خدا را همیشه قبول کنیم و در برابر اوی تعالی سکوت نمائیم .سکونت به معنی قبول کردن و تسلیم شدن است وقتی ما سکوت می کنیم نشان دهند ی این است که پیش آفریننده ی خود گردن فرو نهادیم و فرمانبرداری از خالق یکتا را می کنیم .که این کار باعث این می شود تا در هر دو دنیا پیروز و سعادتمند باشیم و از نعمت اللهی در بهشت بهره مند شویم.تجربه زندگی ابلیس برای ما بزرگترین درسی است که به ما نشان می دهد که اعتراض و مقابله با خدای حق که پادشاه جهانیان است سرنوشت مان را نگون بخت میسازد.


اعتراض و یا عدم اعتراض و خواست هایی از قبیل این با نقس انسان تعلق دارد اگر انسان کوشش کند که نقس خود را در دست خود گرفته و با اعتراضات وجود و نفسانی مقابله کند بدون شک به رضایت خدای خود راشی می شود در عیر آن اگر هم چنان خواست خوئد را برتر بدانیم و ا خواهشات نفسانی یکی شویم در این شکی نیست که که همان سرنوشت ابلیس در راه مان خواند بودزهرا نزهتAbout the author

zahranazhat

She is living in Kabul_Afghanistan. She is studying computer programming and website design and database developing in AIT(Afghan Information Technology). She has got her diploma of English language in 2009. She really likes art such as: Painting and music.she went to art class about six month but because of her…

Subscribe 0
160