مطالعه وفواید ان

Posted on at


کتاب بهترین دوست ورهنما انسان است .

هر شخص باید که مطالعه کردن را یکی از وظایف زندگی خود بداند ،وساعاتی اززندگی روز نمره خود رابه ا ن اختصاص دهد ،زیراکه مطالعه سبب رشد فکری عقلانی وهمچنان رشد اجتماعی شخص می شود.

  در واقع مطالعه نوعی ورزش فکری وروحی است .

بسته بودن فکر نه تنها  انسان را ازپیشرفت در زمینه های مختلف زنده گی اجتماعی دور می کند، بلکه سبب منزوی شدن شخص نیز می گردد به کمک مطالعه ما می توانیم که سطع فکری خود را بالا ببریم و معلومات عمومی خودرا زیاد کنیم .کمبود مطالعه سطح فکری را پاهین اورده، وتاریک بودن فکر نوعی ازافت های اجتماعی محسوب می شود.

عموما افرادیکه از سطح مطالعه ضعیف  برخورد دار اند کوشش می کنند که دوستانی هم سطح فکری خود برای خود پیدا کنند که این خود سبب عقب ماندگی فکری، ثابت ماندن فرد در بیشتر موارد زندگی می شود .

این افراد در صورت مواجعه شدن به مشکلات زندگی به دلیل نداشتن معلومات واطلاعات کافی قادر به حل مشکلات خود نمی باشند وبه کمک دیگران نیاز دارند .

بنابراین برای این که یک جامعه سالم داشته باشیم والدین باید که از همان اوان طفلی،اطفال خودرابه مطالعه تشویق کنند.

 که این کارباعث فعال ساختن جنبش فکری طفل گردیده وطفل کنجکاو بار می اید وبه مطالعه علاقه مند میگردد.وزمینه رشد فکری ومغزی کودک از همان اغاز میسر می گردد.با این کار ما فرزند خودرا برای ارتباط وتقابل اجتماعی در اینده اماده ساختیم.

به امید اینکه تمام ما افغانها به مطالعه مطالب گوناکون پرداخته وهمزمان با رشد شعور ومعلومات اجتماعی وملی کشور عزیز مان افغانستان باشیم  .

 About the author

manizheh

Iam manizheh malikzada I was born in Herat,Afghanistan,Igruaded science foculty of herat,Istudied computer and English in ELCLC center in herat university and Istudied business administration in Chamber of commerce and industry

Subscribe 0
160