دهکده جهانی (فیسبوک)

Posted on atباشندگان یک دهکده جهانی  با جمعیتی حدود 1،200،000 . اجتماعی از مهربون ترین دلسوز ترین و بعضا تنها ترین آدمها
آدم های با طیف های مختلف اجتماعی اغلباٌ با کلاس روشنفکر و صاحب نظر در مسایل سیاسی , اجتماعی و


...
همه عاشق گاندی، جگوارا ، آلبرت انیشتین، افلاطون ، فرانکلن روزولت ...  و جملات قصار و سر نوشت ساز آنها که شده  سر مشق زندگی شان در این دنیای  مجازی و شاید در زندگی واقعی آنها هیچ رد و نشونی از آنها نباشد.

دوست های مجازی مهربون که  بدون هیچ توقعی مهر میورزند بیشتر از هرکس حتی آدم های حقیقی اطرافت
که و اکثرا  برای فرار کردن از هیاهو و شلوغی بیرون به آن ها پناه میبری ، سنگ صبورت میشن و محرم اسراردوستهای  از گوشه و کنار این عالم پهناور با عقاید  ، دین ، نژاد و طرز فکر های مختلف ولی همه و همه یک رنگ به رنگ انسانیت دور از نژاد و دین و مذهب و عقیده  ...
و چه دنیای آروم ، بی درد سر و قشنگی رو برای هم ساختن
چه ساده خوش هستن و چه ساده محبت میکنن و عشق میورزن و خیلی چیز های ساده ای دیگه که باعث میشود هر روز از دنیای واقعی فاصله گرفته و به این دنیای مجازی و دوستای مجازی پناه ببرند


و تنها یک تلخی دارد
چیزی که بیشتر بین همه مشترک هست درد
همه با درد آشنا هست دردی که از هر طرف بخوانی درد خوانده میشود  
یکی از دوست یکی از یار یکی از دنیا و هر کسی به نحوی گرفتار این درد، درد های روحی ، عاطفی و عشقی در این دنیای مجازی
و همه به  این خاطر هست که گاهی یاد شان میرود که بیرون از این دنیای مجازی یک آدم حقیقی وجود دارد یکی که دل دارد احساس دارد و میتواند بشکند

و گاهی فک میکنم چقد خوب میشد اگه روح اون آدمهای مجازی در  آدم های حقیقی تبلور می کرد
بهم عشق بروزن بی هیچ توقعی ، محبت کنن بدون انتظار جبران آن و مهم تر از همه فارغ از هر تعصب نژادی عقیدتی در کنار هم خوش بودن تا جامعه احساس امنیت میکرد


 


نویسنده:ناهید بیکرانAbout the author

nahidbikaraan

Nahid Bikaraan is an adolescent Afghan girl who recently has found a new working place in Kabul. She is a typical afghan girl who is graduated from high school and was seeking to show her talent. She hates to stay home as most of afghan girls have to do, and…

Subscribe 0
160