ندای عشق

Posted on at


 عشـــق بلبـــل به گلستــــان چه زیبـــاست


                                   ای دل ســـــودا زده و رســــوای مـــــن


عاشقان پر طرب گر در گلستـان بشگوفــد


                                   وای برمن،وای بر من،ای دل دنیای من


میل من اندر صف عُشاق افزون تـر شود


                                   تاکه گردد این جهان اندر پی سودای من


در گلستـــان خیالـــم جستــجویت میکنـــم


                                   تابـراید کام من از این دل شیــدای مـــنناز چشمانت مــرا رســوای عالــم میکنــد


                                 تاکه هستی تو دراین رویای بی همتای من


زلف مشکین تومن را زار چون مجنون کند


                                تاکه باشی تودرین صحرای زرین سای من


بانگ صوت پرخروشت تار دل را می نوازد


                                زان که هستـــی عندلیب این دل مینــای من
رنگ چشم پر ملالت می برد صبـر و قرارم


                                می کنــد یغمــا قـــرار این دل بی تــاب منلب لعـــل نیلگونت سِـــرِ دل افشــــــا کـنـــد


                                ماه من ،مهتاب من، افسونـــگرشبـــهای من


من به جز ژولیده مویی در جهان اکلیل ندیدم


                                تو بیا اکلیل من باش، عشق من رویای من


من که گشتم همچو فرهادی به گرد کوی تو


                                   تاکه باشی همقرینم زان تویی شیرین من


ای تو رویای منی من با خیالت زنده ام


                                   عشق من دنیـــای من زیبایی رویای منبار الهی "صدیقی" را یار و همراهی رسان


                                   تاکه باشد همدمـــی بر این دل تنهای من


 


نویسنده "هـــــــــــانیه صدیــــقی"


 


 About the author

160