چگونه اعتماد به نفس بهتر داشته باشیم موضوعات مفید و ارزنده.

Posted on at


اعتماد به نفس خود را تقویت کنیم.برای آوردن تغیرات در زنده گی و داشتن اعتماد خوب بالای نفس لازم است تا کتاب های مختلف را مطالعه نمایم و آن چیزی که میاموزیم در زنده گی خویش  عملی نمایند تا بتوانیم به راه های موفقیت دست پیدا کنیم.


برای اینکه چگونه نفس خود را تحت کنترول در بیارم لازم است ترسی که به روان مان صدمه وارد میکند از خود دور کنیم در ابتدا شروع هر کاری باید بدون ترس آنرا آغاز کرد در انتها حتی به حیث ناکام شدن کار هم شد خیر .عملی را که میخواهیم انجام دهیم پیش از انجام آن باید در مورد نوع کار و نتیجه آن دقیق فکر کینم پیش از شروع کار باید مطمئن باشیم که این کار را میتوانیم به موفقیت به پایان برسانیم علم ما برای انجام این کار کافی است و شک در کار خویش نداشته باشم اگر در قسمت اجرای کارما به شک افتادیم که آیا میتوانیم یا نه اعتماد به نفس زیر سوال میرود که موجب ناکامی در کار میشود .در مورد خود باید بسیار خوب فکر کنیم افکاری داشته باشیم کار های را که من کرده میتوانم ممکن بسیار از مردم به انجام آن عاجز هستن برای رسیدن به اهداف باید خود را زیادتر تشویق نمایم حتی به انجام کاریکه قادر نبودیم خود را قادر احساس کنیم که میتوانم این کار را به موفقیت تکمیل نمیایم گاهی اوقات فکر میکنیم که از انجام کاری عاجز هستیم و نمیتوانیم که آنرا به صورت فزیکی انجام دهیم اما قدرتی که در افکار مان به منظور انجام دادن این کار است خود نشانه از قادر بودن مان در مورد انجام کار میباشد اما شرط این است که پیش از انجام کاری باید به جوانب آن فکر کنیم که چی مشکلات در سر راه مان دیده میشود .


به عملی که میخواهیم اقدام نمایم و فکر میکنیم  در نهایت کارممکن ناکام شویم درست تاقسمتی ضربه به اعتماد به نفس خود زیاد تر میکنیم  اما در اصل باید این فکر را از مغزمان دور کرده و در این مورد فکرکنیم که چی باید کرد که در مرحله بعد موفق شویم .و باید بدون معطل به انجام مرحله بعدی آن پلان مان را طرح ریزی نمایم و از سخن های که به ملامت خویش میگفتیم خوداری کنیم اگر مه این کار را میکردم هرگز ناکام نمیشدم اگر مه کار دیگری میکردم اینطور نمیشد این همه سخن های است که اعتماد به نفس ماره کمتر میسازد باید فکر کنیم که چرا اینطور شد و چی باید کنیم تا در مرحله دیگر همچو یک کار اتفاق نیفدد اگر همچو افکاری کردیم بدون شک اعتماد به نفس مان خیلی زیاد شده و در ضمن توانایی تحلیل و تجزیه مان بسیار بالا میرود.بهتر است با افرادی که ارزش نطق مان برایشان کمتر است باید بحث و گفتگو نکنیم افرادی پیدا میشود که خواست شان این است تا چگونه مشوره برای ما بدهد  در قسمت کار ما ناکام شویم خوب شاید خواست آنها این نباشد که به مشکلی مواجع شویم  اما انجام کار در فکرشان بسیار مشکل است و به ما هم مشوره مشکل نسبت به کاری که میخواهیم انجام دهیم میدهد اینجاست که اعتماد به نفس مان کمتر شده و موجب ناکامی مان میگردد.


 اغلب اوقات با افرادی مشوره نمایم که عالم و آگاه از عمل باشد برای مان بگوید بسیار خوب انجام دهید انشاالله موفق میشوید این کاری است که تو بسیار به آسانی میتوانی انجام دهید و این همان افرادی هستن که خود صاحب اعتماد بسیار قوی و علم بالا میباشند این امکان ندارد میخواهی پلانی در مورد انجام کار ساخت مثال میخواهیم تا یک مکتب اعمار نمایم و درمورد تطبیق آن رفته با یک مهندس کمپیوتر مشوره نمایم در اصل عمل غلط میباشد.


در قسمت کمک برای افرادی که در ماحول مان قرار دارد زیاد تر کوشش نمایم زمانیکه که ما کاری را انجام میدهیم خود این اعتماد را پیدا مینمایم که من کسی هستم که میتوانم کاری را انجام دهم و کار کسی را که انجام میدهیم او به ما اعتماد میکند که شما قادر به انجام این کار هستید در مقابل اعتماد به نفس خودمان هم بیشتر میشود باید در قسمت کمک برای دیگران توجه بیشتر نمایم.یکی از مهترین موضوع که چطور یک کار را بدون حراس انجان دهیم باید قبل از اینکه به انجام کار اقدام نمایم در مورد کار معلومات کافی داشته باشیم خوب ممکن بعضی اوقات از موضوع هم معلومات کافی داریم اما در انجام کار در دل مان ترس نهفته است در این قسمت چی باید کرد؟ الحمدالله ما همه مسلمان هستیم و اعتقاد به دین و قرآن داریم باید دعا نمایم خداوند همه دعای که از صدق دل باشداز بنده های مومن را قبول میکند.


اما در بعضی موارد که ترس در فکر مان پیدا میشود و فکر را از انجام همه کار ها فلج میسازد بهتر آنست تا ذهن مانرا نسبت به موضوع منحرف نمایم و فکر دیگه کنیم مثال قرآن بخوانیم شعر بخوانیم کتاب های که دوست داریم مطالعه نمایم میتوانیم از روش های مختلف برای از بین بردن ترس از وجود استفاده نمایم. یک سخن را یاد آور میشوم به او تعداد دوست های که این موضوع را مطالعه میکنند زنده گی انسان حاری از مشکلات نیست اگر در زنده گی با مشکلی مواجع شدید و راه حل خوبی برای انجام آن پیدا کردید  بهتر آن است که این عمل را به دیگران هم شریک نماید .در همه مواقع که میترسیم باید به عزمت و بزرگی خداوند فکر کنیم ایمان داریم و مطمئن به این هستیم که در پرتوی قدرت خداوند میتوانیم که با همه مشکلات مقابله نمایم این باحیث آن میشود که احساسات درونی مان رشد نموده و اعتماد مان بلند میرود.


خوب انسانها قلب ها افکار مختلفی دارند اگر یک خبر اندوگین را بشنویم بسیار مایوس میشوم بهتر آن است که از شنیدم داستان های وحشتناک جگر خون کننده پرهیز کنیم و هرگز به آن گوش ندهیم حتی در کتاب اگر نوشته باشد مطالعه ننمایم چون ذهن مان را به طرف دیگر سوق میدهد .ما همه چیز را میدانیم در مورد موضوعی که نسبت به همه معلومات داریم توانایی در انجام آن بهتر به همه کس های دیگه داریم اما در قسمت انجام آن خود را بسیار ترسو و ناتوان جلو میدهیم که منجر به ناکامی مان میگردد و بعضی اشخاص دیگر هم هستن که میخواهند مسولیت خود را نسبت به یک کاری کمتر کنند و میگن نمیتوانیم که این کار را انجام دهم که خود بسیار تاثیرات منفی بالا اعتماد به نفس مان دارد.


شــــــــــــبها تنها خواب کنیم و از تاریکی نمیترسیم.


 About the author

AhmadSiyarSamimi

This is Ahmad Siyar Samimi Interest to Studying books and Writing of Topics

Subscribe 0
160