واکسین سینه و بغل، مایه حیات برای اطفال

Posted on at
همه میدانیم که مبارزه با امراض ساری به ویژه پیشگیری از بیماری های قابل وقایه  با واکسین  ها یک روش ارزان، مؤثر و اساسی به منظور کاهش وفیات اطفال و مادران بوده و باتطبیق واکسینها میتوان تعدادی از امراض را تحت کنترول در آورد ویا کاملاً ریشه کن ساخت. وزارت صحت عامۀ جمهوری اسلامی افغانستان با عرضۀ واکسینهای موثر و مطمئن برای بخشی از مستحق ترین کودکان جهان یعنی کودکان محروم کشور مان میخواهد این قشر آسیب پذیر را از امراض قابل وقایه با واکسین ها در امان نگهداشته و مسئولیت و وظیفۀ خویش را در راستای ساختن جامعۀ سالم در آینده ایفا نماید.واکسین پنوموکوک یا سینه و بغل که به اندازه 0.5ملی لیتر  از طریق زرق عضلی تطبیق میگردد، در مراکز صحی 34 ولایت توزیع شده و بعد از این مانند سایر واکسینهایکه شامل جدول تطبیق واکسین اطفال است، در تمام مراکز صحی در سراسر کشور قابل دریافت بوده برای هر طفل سه دوز از طریق عضلی در 6 هفتگی 10 هفتگی و 14 هفتگی بطور رایگان تطبیق میشود که طفل را  در مقابل مریضی های مختلف (پنومونیا یا سینه وبغل، مننجیت، التهاب گوش وغیره ) برای تمام عمر وقایه مینماید. گفتنی است موثریت این واکسین 80-97%  تعین گردیده است.


افغانستان در جمله ده کشوری است که بیشترین واقعات مرگ و میر را از باعث مرض پنومونوک دارا میباشد از جانب دیگر سازمان صحی جهان تخمین میزند که در ممالک شامل در حوزه شرقی مدیترانه،  22% علت مرگ و میر نزد اطفال زیر پنجسال را مرض پنومونیا تشکیل میدهد. این در حالیست که این مرض سالانه جان بالاتر از 800000 طفل 1-5 ساله را در سطح جهان میگیرد. اما در کشور ما بعد از تحقیقات که در سال 2004 توسط سازمان صحی جهان صورت گرفته بود، تخمین گردیده است که میکروب پنوموکوک بالاتر از 144000 طفل زیر ّپنجسال را مصاب به مرض سینه وبغل نموده بود که از آن جمله منجر به مرگ 35991 طفل گردیده است.مرض سینه و بغل یا پنومونیا توسط میکروب پنوموکوک که یکنوع باکتری است و اکثرآ شش ها را مورد حمله قرار میدهد بوجود میاید. علاوتا این باکتری سبب التهابات مجرای گوشها، سینوز ها و حتی مننجیت یا التهاب پوش مغز میگردد. با وجودیکه پنوموکوک  میتواند همۀ مردم را مصاب بسازد اما از نظر سنی اطفال زیر دوسال بیشتر معروض به خطر اند.


مرض سینه  وبغل خیلی ساری بوده از طریق تماس مستقیم با افرازات طرق تنفسی از شخص مریض به اشخاص سالم سرایت میکند. تب و لرزه، سرفه، مشکلات تنفسی و درد ناحیۀ صدری یا سینه از جمله اعراض معمول مرض سینه و بغل است. اما اگر این میکروب پوش مغز را مصاب بسازد نزد مریض اعراض مننجیت مانند شخی گردن، تب، سردردی، حساسیت در مقابل نور زیاد و گیچی دیده میشود.والدین محترم اطفال زیر یکسال خویش را به زودترین فرصت به نزدیکترین مرکز صحی برده و واکسین های دورۀ طفولیت آنها را مطابق جدول تعین شده قبل از سن یکسالگی تطبیق وتکمیل نمایند تا حیات آیندۀ آنها از نظر صحت کامل تضمین شده مصدر خدمت برای آیندۀ وطن گردد.


اسدالله، داریوش


http://www.filmannex.com/asad-daryosh


http://www.filmannex.com/blogs/81480/81480


http://www.filmannex.com/blogs/81162/81162About the author

160