در شهر کابل یک خانم آمر حوزه شد

Posted on at


 


جای نهایت خوشی و مسرور است که زنان در افغانستان رخ به سوی کامیابی های فراوانی  نهاده اند و ثابت می کنند که زنان نیز در شجاعت و دلیری کم از مردان نیستند همان گونه که برای به دست آوردن موقف شان از حکومت کوشش می کنند به همان شکل قادر به پیشبرد هر یک از آن وظیفه ها به وجهه احسن آن هستند.یکی از این نمونه های بارز و قابل افتخار قرار گرفتن یک خانم در راس یک حوزه ی بزرگ امنیتی است،سمونوال جمیله بیاض اولین خانمی است که در این اواخر به حیث آمر حوزه ی اول امنیتی شهر کابل منصوب شده است و قرار گفته های مقام های امنیتی حوزه ای را که این خانم  مسوولیت آنرا به عهده گرفته است یکی از پر تراکم ترین حوزه های امنیتی در شهر کابل است و تاثیر مستقیم بر وضیعت اقتصادی ، امنیتی و اجتماعی درشهر دارد .پس از این هویدا میگردد که زنان عهده دار مسوولیت های بس بزرگی بوده می توانند ، چون برقراری خانم جمیله یک تصمیم بسیار حساس است که به دقت فراوانی ضرورت دارد پس این تصمیم را مقام های امنیتی به دقت گرفته اند چون آنها به خوبی و بدی دولت و مردم به درستی آگاه اند به همین خاطر تصمیم آنها در برقراری خانم جمیله آن هم در یک حوزه ی پر جمع و جوش نشانه ای توانمندی های هر چه بیشتر زنان است که قادر به پیشبرد همه وظیفه ها  می باشند ، وبا این تصمیم همه مردم موافق هستند و همه از این کار خوشنودی های خود را نشان می دهند .چون خانم ها بسیار مهربان و دلسوز هستند و هر کاری که به آنها سپرده شود به خوبی آنرا به پیش می برند و بدون اینکه به کسی آزار برسانند و یا کدام فساد اداری را انجام دهند به بسیار حوصله مندی  به پیش می روند چون زنان مادران هستند و یک مادر هیچ وقتی به کس ضرر رسانده نمی تواند پس به همین امیدواری خواهان آن هستیم که به همین شکل به زنان در حکومت سهم داده شود چون زنان نیز می توانند که با برادران خود یکجا و شانه به شانه با آنها در آبادی کشور کمک کنند ، چون در شرایط کنونی باید همه در فکر پیشترفت ها برای کشور و مردم خود باشیم نه به فکر فرق قایل شدن بین دو قشر کشور در حالیکه هر دو به طور مساوی چنانچه  دراسلام و قانون هم گفته شده است ، در آبادی کشور شان سهم دارند و من هم برای خانم جمیله موفقیت های زیادی را خواهان ام و امید دارم که از این کرده هم پیش بروند و برای مردم و کشور خود در عرصه های مختلف به یاری خداوند و رسول او خدمت کند .


 


نویسنده: مرضیه حیدریAbout the author

marzia200haidari

Marzia haidari one of the womensannex writer Kabul Afghanistan

Subscribe 0
160