برف باری !

Posted on at


برف باری یکی از نعمت های بزرگ خداوند بزرگ است که همه ساله تمام زمین را با سفیدیش زیبا همچو بهشت میکند .باریدن برف همه ساله در فصل زمستان میبارد که این باعث میشود تمام زمین را سفید سازد .باریدن برف تمام مردم را ذیاد خوشحال میسازد خصوصآ دهقانان را ذیاد خوش میسازد چرا که دهقانان نیازی بخصوصی را در برف وباران دارند وقتی باران یا برف به زمین میریزد تمام مردم دهقان ذیاد در فکر حاصلات بهتری هستند چون میگین آب برف ویا باران در زراعت نقش عمده ای را دارد .


موضوع ما در اصل سر برف بود که یکی از نعمت های بزرگ خداست که به زمین میریزد .وقتی که برف میبارد تمام مردم زن ومرد بچه ها و دخترا همه باهم از خانه بیرون میشوند وبرای تماشای برف میایند و برف را از نزدیک با یک نمایی بسیار زیبا ببینند و از تماشای آن نعمت های خدا لذت ببرندوقتی که چند تا  رفیق باهم یکجا میشوند باهم خوشی میکنند ساعت تیری های خوبی با برف میکنند مانند برف بازی کردن که برف را به جان یک دیگر میزنند وساعت ها باهم خوشحالی میکنند ودختران ذیادتر آدم برفی های خوبی درست میکنند و با آن آدم برفی که درست کردن خوشی میکنند .واو را به شکل های مختلفی میسازند وبا ساه نمودن چشم های او ودیگر کار های که با او انجام میدن ذیاد  خوش هستند وبعد از آن شروع به برف بازی میکنند .واما بریدن برف برای عده ذیادی هم خوش آیند نیست و از باریدن برف نگران هستند آنها کسانی هستند که در موقع برف باری در زیر خیمه های که زندگی واقیعآ در آن مشکل است بسر میبرند آن عده از باریدن برف راضی نیستند و خواهان کمک از دولت مرکزی هستند خدا کند که به مشکل آن رسیده گی شود تا که دیگر در سرمای زمستان از سردی ذیاد به تنگ نیایند و دولت هم برای آنانیکه مهاجر هستند در خیمه ها زندگی میکنند رسیده گی شود به امید اینکه روزهای برفی داشته باشیم وهمه باهم روز های خوشی را داشته باشیمنویسنده : < احمد فرید >


  برای دیدن مقالات دیگر من لطفآ مرا دنبال کنید : http://www0.filmannex.com/farid-ahmadAbout the author

farid-ahmad

My Name is Ahmad Farid.
I'm froom Afghanistan,herat
live in herat,Afghanistan
I bourn in 1374 in march month
I Graduated from Jami high school in Herat
I work in a company in herat and i spaek to two languages one of dari and english

Subscribe 0
160