مثل خیالاتم باش.........!

Posted on at


مثل خیالاتم باش.........!


مثل زیبا ترین شکل رویا؛در دل خوابهای پریشان....


مثل احساس سبز طراوت در کویرترین فصل باران....


مثل لبخندی هنگام گریه؛مثل یک نور به قلب انسان....


مثل چشمه حقاقه ای کبوتر؛مثل زیبایی ناب هرات....


مثل آبی ترین شکل احساس؛دردل بدترین حجم طوفان....


 


مثل وقتی که از پشت صدای ابر نرم میخواندت ماه تابان....


مثل لبخند نامکمل ما؛مثل جستجوی دوران طوفان.....


مثل آرامش محض در دل آتش,آتش اما برای گلستان.....


بر سر سینه ام میکشاند چتر از نور یک عشق؛عشقی که امروز را به فردا,فردا را به آینده میرساند,وآینده را به روز های خوب زندگی....وچه زیباست در کنار عشق؛با عشق زندگی کردن درکویر سخت زندگی....


با مشکلات دست پنجه نرم کردن؛وبر زندگی غلبه کردن و پاسخ مثبت بر دهان مشکلات....


چه زیباست آرزوی دیرینه که امسال به پایان میرسد.....


وترا باخود میبرد آنطرف آب,و میکشاندت را تا بند انتظار.....تاصدای گرم طوفان؛وشمارش معکوس,برای لحظه های مرگ....


وچه زیباست هر لحظه با تو بودن......


وبدون تو سپری کردن؛وچه آسان است گذر از قایق شکسته ای که دیروز به انتظارش نشسته بودم.....


اما فردا نیست و باد قایق را از بین برد.....


وبر آب دریا ریخت؛تا دیگر حجمی در انتضار به او نباشد و


عشقی به پای او نرسد.....(هلینا صدیقی)About the author

160