دلتــنگي و امــيدواري...!!

Posted on at


دلتــنگي و امــيدواري...!! در زنده گي مشكلات تا حـــدي زياد كه باعث ازار و اشفتگي و فاصله بين خانواده ها ميشه...!!


و تا زماني كه فكر ميكني هيچ كس به دادت نميرسه..!!


و گاهي هم دعا ها بي اثر ميشه..!!


حتيٰ شايد فكر كني كه خداوند هم اصلاً صداي از تو نميشنوه ...!!


همه در ها بسته و به هردر كه مواجع ميشي بستست..!!


و اما از زمان هاي قديـم گفته شده((..خـــدا گر ببند "در"يـــ به رحمت گشايد "در"ديــگري..)) بايد دانست بعد هر مشكل و درد و غم روز هاي خوب هم خواهد امد..!!


و روزگار شايد پس بلدنت كرد.و تا اوج همراهي ات كرد...!!


زنده گي هميشه همراه چرخ روزگار كه داره ميچرخه و ميچرخه و تا زماني كه بعضي ها را به نقطه هاي بلندي ميبره.بعضي ها ر به زمين ميزنه..!!


و بعضي هار زير چرخ هايش "له"ميكنه..!!


و و نا گفته نماند بعضي ادم ها هستن كه خودشان تا حدي به چرخ هاي روزگار پيچ ميزنن كه اگه چرخ هم نخواهد او نفره به زمين بزنه خودش باعث "له"شدنش زير چرخ ها ميشه..!!


هميشه بايد اميدوار بود.حتيٰ به در هاي بسته..!!


و از كلمه "دروازه"بايد دانست كه روزي "باز" بوده و براي "باز" شدن ساخته شده و اندكي اميد وجود داره كه باز بشه..!! پس اميـــدوار باش...!!


و ايمان و امـيد زياد به "الله"ج" باعث باز شدن درهــاي بسته ميشه...و مثال واضح حضرت يوسف"ع" كه با دويدن به طرف درهاي بسته به اميد و ايمان به "خداوند"باعث باز شدن درها شد...!!


هــر چـــه آیـد به سـرم باز .بگویـم "گــذرد"


وای از این عمر که با می گذرد.گــذرد،  About the author

ahmadking

This is Ahmad shah 16 years old.
He is from Afghanistan Belongs to Herat city.
He is in 11th class, and he wants to be a Doctor in the future.

Subscribe 0
160