سرمای سرد برفی و کوشش دانش آموزان در عرصه دانش

Posted on at


به راستی سخت و دشوار است اینکه بخواهیم در کشوری که با سرازیر شدن یک برف یا باران ساده, برف وبارانی که برخاسته از لطف و رحمت و توفیق پروردگاری است که مییبارد بر بنده گان خویش و میخواهد که زندگی آنان را قرین از نعمات خویش سازد, با نگاهی به اطراف , به یکبارگی همه جای را خالی در میابیم گویی تمامی مردم در رخصتی از پیش اعلام نشده بسر میبرند. به همان آرامی که برف چادر سفیدش را هموار میسازد در کوچه ها, جاده ها, خیابان ها و در همه جا ... بعد از گذشت یک روز آن چادر نرم وسفید راه را بر همگان مسدود میسازد و عبور و مرور به امری بس مشکل و حتی غیر ممکن مبدل میشود.ولی دختران این مرز وبوم امید دارند و می تپند و و برای حاصل کردن خواسته ها و مرام  خویش منتظر آب شدن برف ها و باز شدن راه ها می نشینند٫ وحتی تعداد اندکی منتظر این آب شدن ها نمی مانند و قدم زنان در روی برف هایی که تبدیل به یخ شدند به سوی هدف خود روان اند. می خواهند تمام راه های زندگی خود را بگشایند, تمام موانع و مشکلات را نابود و پشت سر بگذارند و از این زندگی گامی بس والاتر و فراتر بگذارند و با تمام دنیا ارتباط برقرار کنند. بنویسند از دل و افکار خویش تا ذهنیت و توانمندی های خود را بر همگان اثبات نمایند بنویسند از اینکه هستند و وجود دارند ومیخواهند با تمام معنی زندگی کنند.اینها خود همانا دلایل اشتراک وسهم گیری ایشان در برنامه ای است که به همین منظور از سوی شرکت افغان سیتادل و بانوان انکس دائر گردیده است تا بانوان افغان بتوانند بدون در نظر گرفتن مسدود بودن راه ها و دروازه ها از درون خانه های خویش با دنیا سخن بگویند.د جریان هفته پیش بنا بر سردی هوا برای چند روز صنوف انترنت رخصت اعلان شد و بعد از رخصی معلومات کافی در بارده برنامه ورد برای دانش آموزان داده شد. در هفته ئ پنجم تمامی شاگردان در فیلم انکس ثبت نام شدند و هر شاگرد با محیط حساب خود اشنا و تمام اجزا را به شکل عملی آموختند و همچنان با نحوه ی باز نمودن حساب خود از طریق گوگل پلس آشنا شدند که همچنان برای تمامی شاگردان گوگل پلس نیز ساخته شد و حال تمامی شاگردان با محیط فیلم انکس و برنامه ئ ورد اشنا, که توانایی نوشتن مقالات خویش را با برنامه ئ ورد ونشر ساختن ان از طریق فیلم انکس را بدست اورده اند.موضوهاتی که شاگردان در رابطه به آن مقاله نوشتند عبارتند از: (فقر وبیکاری, پدیده ی اختلاط٫ یکجا بودن مرد و زن در محیط های آموزشی٫ تاثیر و نقش تجربه در پیشرفت انسان,آمد آمد نوروز و مکتب مهد علم و دانش,بخشنده گی). که از جمله شاگردانی از قبیل پری گل بنت محمد عثمان و مریم  بنت سید محمد مقالات خوبی را برشته ئ تحریر در اوردند بودند.برای دیدن مقاله های قبلی من میتوانید په پیوند زیر  مراجعه نماید: http://www.filmannex.com/Hozakarbas-HeratAbout the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160