چگونه خانه مقبولتری داشته باشیم

Posted on at


داشتن خانه زیبا چیزی است که هر خانواده ای دنبال آن است. یکی از روشهای زیباسازی خانه این است که طرح ها را کپی نکنیم، هر مکانی طرح خود را میخواهد، بطور مثال اگر در جایی باشیم که زیاد نور آفتاب نمی تابد بنا به پرده ضرورتی نیست. و میتوان فضای خلوتر و تمیزتری داشت. میتوانید بجای دور آنداختن اشیای قدیمی سبک های مختلف مدرن و قدیمی را با هم ترکیب کنیداز تابلوهای مختلف برای مقبول ساختن خانه استفاده کنید، و ضرورتی نیست که از تابلوهای قیمتی استفاده کنید، با قرار دادن چند تابلوی ساده میتوانید خانه ای زیبا داشته باشید، در طراحی دست و دلبازی کنید و خود را محدود نکنید. از وسایلی که همیشگی هستند استفاده های جدید بکنید، بطور مثال تخت خواب ضرورتی ندارد که همیشه از آن بعنوان تخت خواب استفاده شود، میتوانید از آن بعنوان کاناپه استفاده کنید و در طول روز از آن استفاده کنیدمحیط ها را شلوغ نکنید هر چه فضای آرامتر و ساده تر داشته باشید بهتر است، هر چه از رنگهای آرامتری استفاده کنید میتوانید فضای بهتری بوجود بیاورید. در چهارکنج های اطاق یک چوکی کوچک همرای میز و چند تابلو در بالا میتواند فضای دلنشینی ایجاد کند، که جای مناسب و دنج برای شما بوجود بیایدتلویزیون را در جایی قرار بدهید که همه بتوانید بنشینید و از آن استفاده کنید و اگر علاقه مند هستید که از کاغذ دیواری استفاده کنید بجای کاغذ زدن تمام دیوارها چند دیوار را برای اینکار اختصاص دهید. و در این موقع باید رنگ مبلها را هم انتخاب کنید تا بعدا دچار مشکل نشوید. جایی را هم برای کارخودتان اختصاص بدهید تا روزانه بتوانید آنجا بنشینید و به کارهای خودتان برسیدAbout the author

160