گل ها

Posted on at


حضور گل و گیاه در فضای مسکونی باعث شاد شدن روح و روان انسان میگردد و از سوی دیگر گل و گیاه به دلیل تولید اکسیژن میتواند شرایط مسکونی را بهبود بخشد.همچنین بودن گل و گیاه درمحیط های اداری و کاری قابل بررسی میباشد که میتواند باعث خوشنودی و شادابی کارمندان و کارگران درمحیط های کاری آنها شود و آنها از کاردن زیاد لذت میبرند و احساس خستگی نمیکنند.زمانی انسانها به گل ها نگاه میکنند برای آن ها حس بسیار خوب و خوشی دست میدهد.گل ها طراوت و تازه گی را به بار می آورند وغم و اندوه انسان ها را از آنها دورساخته و ازبین میبرند.در محیطی که گل باشد انسان احساس تنهایی نمیکند و خود را همراز گل ها می داند.برای اینکه ما بتوانیم دریک خانه پاک و مصفا زنده گی کنیم باید درمحیط وچهار اطرافی که ما زنده گی می کنیم گل و گیاه بکارییم. حداقل باید به فاصله بیست تا بیست و پنج سانتی متر پانزده الی هژده گیاه بنشانیم.گل ها نه تنها برای شادابی و طراوت محیط خوب اند، بلکه برای زیبایی محیط هم نیزمیتواند موثر تمام شوند. گل ها را میتوان به حیث ابراز محبت و دوستی به کسی داد وهمچنین گل ها را میتوان به حیث تحفه خوبی به اشخاص تقدیم کنیم. دادن گل به کسی رفتار طرف مقابل را تغییرداده و حس آنرا دگرگون میسازد. گل ها از نظر رنگ,نام و خواص متفاوت میباشند.مانند:گل رُز, گل بنفشه, گل یاسمن, گل میخک, گل نرگس, گل لاله, گل مریم, گل نسترن, گل شقایق, گل سرخ, گل رُز سفید, گل خشخاش, گل سنبل, گل داوودی, گل میخک وغیرهکه هرکدام آنها از خود دارای خواص جداگانه میباشند ازجمله گل لاله برای ابراز عشق, گل بنفشه به معنی پاک دامنی, گل خشخاش به معنی تنبلی و سستی, گل یاسمن به معنی شادی و دلپزیری است. زمانی کسی به شما ده شاخه گل رُز سرخ هدیه میدهد به فهمید که ابراز محبت حقیقی و واقعی است. برای نگهداری از گل ها باید آنها را داخل گل دانی گذاشت و برای اینکه تازه بمانند حداقل روز یک الی دومرتبه آنها را آب بدهیم و کوشش کنیم گل ها را درفضای آزاد بگذاریم تا که نور آفتاب به آن بخورد واز دسترس اطفال دور نگهدار


نویسنده اسما فقیریAbout the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160