چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی

Posted on at


 

یکی از مشکلات عمده مردم بخصوص طبقه جوانان اعم پسران و اعم دختران به آن روبرو اند مصارف عروسی ها و مجالس است مردم برای سیال داری و تقلید از دیگران زنده گی خود را به دست خویش تباه و نا بود می کنند 

.

در عصر حاضر اکثر جوانان به شمول دختران و پسران مجرد مانده اند بنابر دلایل پوچ خود ساخته و بی جا که این خود باعث افتادن جوانان در فساد و فتنه می شود حالا اگر شخصی بخواهد ازدواج کند باید تمام عایدات را که در طول زنده گیش بدست آورده خرج مصرف ازدواج و عروسیش کند که این مصرف ها از زمان رفتن به خواستگاری خانه دختر شروع می شود .

اکثر مردم در ابتدا پیشکش خواسته که بعضی از خانواده ها این کار دختر شان را می فروشند که از خانواده داماد پول زیاد را گرفته و باعث بیچاره گی داماد می گردند بعدا فاتحه دست ، سلام کنی و نکاح صورت می گیرد هر کدام شان نیز دارای مصارف اند بعد از این مسئله ها شیرینی خوری است که پیش از شیرینی خوری باید برای دختر بعضی اجناس ، کالاها و طلا ها را بخرند

بعد از این یک محفل می گیرند که باید در این محفل یک تعداد از مردم و قوم و خویش های شان دعوت کنند و در این دعوت غذا های متنوع و فروان را برای صرف مهمانان آماده می کنند در پهلوی این به کرایه گرفتن هوتل نیز می باشد .

بعد از این که نامزدی صورت گرفت مصرف های فراوان دیگر چون : افطاری ، عیدی ، نوروزی ، براتی وغیره آغاز می گردد بلاخره نوبت به عروسی می رسد و باید در این محفل نیز تعداد از مردم را دعوت کنند

 که این همه مصارف روی هم قرار گرفته و باعث می شود که جوانان مجرد و یا راهی به کشور های بیگانه بخصوص کشور ایران گردند . جوانان در کشور های خارجی به مشکلات زیاد روبرو خواهند شد این مشکلات باعث می شود جوانان به مواد مخدر روی آورده که از یک طرف باعث بدبختی در زنده گی خود و از طرفدیگر بار دوش جامعه می گردند .

 About the author

SoniyaAkbarzade

soniya is a student in mahjuba hiravi high school ,enroled in school on 1384 she will graguat from school on1393 and soniya did a three-year competency test and she want to become adoctor in the future.

Subscribe 0
160