Be financially educated

Posted on at


To be financially educated , all you have to know and understand is what you want for yourself and how you will match your financial resources to meet your future wants . Wealth is nothing more than having the money to fund your needs at any given time . 

The key is : 

★  Anticipate your future needs .

Alamin ang iyong pangangailangan sa hinaharap

★  Plan to have the resources to meet them . 

Paghandaan at alamin ang mga wastong paraan upang makamit ang perang sasagot sa pangangailangan . 

★  Understand how you can adjust your needs against the reality of your available resources .

Ibagay o baguhin ang iyong pangangailangan para sumang- ayon sa iyong kakayahan . 

 

Ang susi sa pagkamaalam sa mga bagay pinansiyal ay nasa pang unawa na ang kasaganaan o kayamanan ay ang pagkakaroon ng salaping pang tustos sa mga pangangailangan  sa oras ng pangangailangan . 

Isaloob natin na ang antas ng pangangailangan sa araw - araw ay ang magtatakda kung ano ang sapat na kayamanan para sa atin .

Ang antas ng kayamanan ni Jose ay iba sa antas ng kayamanan na magbibigay buhay kay Juan . Mahalagang isaisip na ang antas ng ating pangangailangan ay dapat ring Ibagay sa ating kakayahan .

MAMUHAY NG NAKABAGAY AT ALINSUNOD SA IYONG KAYA . 

 

★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ About the author

160