Có Chút tâm trạng.......

Posted on at


vậy  là tìm được một nơi thứ 2 để viết tâm sự của mình, khi mà không muốn giải bày quá nhiều trên facebook  nữa...

Một người bạn từng nói rất ngưỡng mộ mình, ngưỡng mộ sự tỉnh táo và lý trí của minh , bây giờ bạn đó biết mình thế này chắc sẽ thất vọng lắm.

Uhm, tỉnh táo lý trí nhưng đó là khi mình không yêu  ai. Còn bây giờ có lẽ mình chẳng khác gì bạn đó, vậy thì ngưỡng mộ gì chứ.........??????????????160