Khi con người ta rào sắt cho trái tim thì thật...........

Posted on at


Nghe "Đêm nằm mơ phố" mà nghĩ sao cuộc đời dài và rộng vậy, cách nhau có mấy bước chân mà cũng như là cả thế giới với một núi tường vậy không thể nào đến được. 

Khi con người ta rào sắt cho trái tim thì thật...........


TAGS:


160