Coraline 2009 - معنای پنهان فیلم بخش دو

Posted on at


Coraline دختر کوچکی است که همراه با فامیل به خانه جدید شان حرکت کردند. او دایما خسته و افسرده بوده و اصلا خوشحالی ندارد و والدین او آنطور که وی میخواهد نیز چندان توجه به او نمیکند. زمانیکه که خانه جدیدش را جستجو میکند Coraline یک دروازه جدیدی را پیدا مینماید که به راه فرعی صورت زندگی حقیقی اورا سوق میدهد، جای که والدین او شوخ طبع و باتوجه بوده و تمام چیز در آنجا شگفت آور و جادویی به نظر میرسد. با این مفهوم قضیه Coraline شباهت زیاد به داستانهای مانند The Wizard of Oz-  Alice in Wonderland - Labyrinth دارد. تمام این فیلمها به شمول فیلم Coraline قضیه ساده مشابه را دنبال میکنند. بازیگر یک دختر جوان کنجکاو، بدون ترس، کاردان و مبتکر است. او از زندگی خسته کننده اش دلگیر شده و آرزوی ماجراجویانه و سرگرمی دارد. او بطور جادویی به سرزمین عجیب ولی شگفت آور وارد میشود. به دنیای فرعی زندگی اش داخل شده که دیگر نمیخواهد از آنجا بیرون برود.به همین منظور این داستان به حیث برنامه ای کنترل ذهن استفاده شد. این خط داستان برده های که شکنجه شده اند را تشویق مینماید که ضربه های روحی فرار نماید البته توسط جدایی “disconnects” از بدن و برای از بین رفتن احساسات درد. هنگام تماشای The Wizard of Oz, به برده ها گفته شد که از رنگین کمان عبور کنند. و هنگام تماشای فیلم Alice in Wonderland آنها باید از داخل شیشه عبور نمایند. Coraline هم داستان مشابه را دنبال نموده که بازیگر عمده به طرف درازه کوچکی میرود برای دستیابی به راه فرعی حقیقی شگفت انگیز. این دنیا تمام چیزی است که Coraline در آرزوی آن بود. ولی آنجا یک سکسکه کوچکی نیز وجود دارد: آن جعل است که توسط دستان مرموز ساخته شده تا اورا فریب دهد. بیایید به بازیگر فیلم نگاهی بکنیم.


Coraline کورالاین


Coraline توسط Dakota Fanning صداگذاری شده، او 15 سال سن داشت زمانیکه در فیلم Coraline ایفای نقش کرد. وی در چندین فیلم دیگر نیز نقش ایفا نموده است.Coraline دنبال راز مخفی همراه با چوب راه یاب، به همین منظور دوست او Wybie اورا ساحره آب صدا میزند.ساحره آب یا راه یاب همراه چوب، تصویر دوباره ساخته شده از قرن 16


بعدا در فیلم، پدر کرولاین او را دختر سحرشده صدا میزند، درحال خوانندگی. سراسر فیلم چیزهای جادوی و ماورا الطبیعی در اطراف او بوقوع میپیوندد. به هرحال بعدا ما متوجه میشویم که تمام آنها یک تله بوده تا کرولاین به دام دستان گرداننده بیافتند.در یک قسمت، Wybie دوست کرولاین به او یک طحفه ی عجیب میدهد، یک عروسکی درست شبیه خودش.


Coraline همرای عروسک به هرجا میرود. به هرحال بعضی اوقات عروسک مانند طعمه میماند که کرولاین را به هدف یا گرداننده دستان فلزمانند تسلیم نماید. دنیای فرعی.کرولاین یک دوازه کوچک قفل در خانه اش پیدا میکند. زمانیکه مادرش دروازه را باز میکند دیگر چیزی نیست آنجا.به هرحال، در شب کرولاین بصورت جادویی به طرف دروازه کشیده میشوند و او متوجه میشود که آن راه فرعی حقیقی میباشد.


ادامه دارد...


 
About the author

jamil-yosufi

I tell stories. Sometimes those stories take the form of a documentary or music video, sometimes they’re in the form of a short film. JAMIL YOSUFI (born August 2, 1988) is an Afghan film director, DP & Visual FX , 3D Artist. He is a freelance filmmaker, director, Visual FX…

Subscribe 0
160