NOW YOU SEE ME 2013 - نقد و بررسی فیلم

Posted on at


 

Now you see me

فیلمی درباره صنعت سرگرمی اشراقیون ؟

بخش اول :

Now you see me فیلمی حالا شما من را ببینید، محصول سال 2013 میباشد و در مورد شعبده بازان بزرگی است که با کارهای خارق العاده توجه همگی را بخود جلب میکند.

و نوعی هم دزدی از بانک.... این فیلم در باره سازمان تاریک و سایه ی بنام "چشم" بوده که شعبده بازان را در کنترل دارد ولی بسیاری از بیننده ها با تماشای این فیلم بی مفمهوم کاملا گیج شدند.  ولی در فیلم یک پیام بسیار مهم رد و بدل وگفتگو شده یعنی اینکه نخبگان مخفی تمام صنعت تجارتی سرگرمی را تحت کنترل دارند ، آیا شما میبیند؟

بسیاری از شکایت انتقاد کنندگان نظریه مشترک مبنی بر بی مفهوم بودن این فیلم داشتند و آنرا کاملا غیر منطقی طلقی نمودند. تمام جریانات که در این فیلم بوقوع میپیوندد تقریبا ناپسند هستند، حتی ماستر پلان ها و رول های منتوع در فیلم میتواند همه چیز را درست نشان ندهند. خوب بسیاری از بیننده ها کوشش نمودن اکشن ها را با مفهوم تصور نمایند، این فیلم هربار برای تماشاگران تکرار میشود

The closer you look, the less you see”

و همچنان دایما در حال تکرار شدن به پیش میروند یعنی شعبده بازان همیشه در صدد مشغول نمودن ذهن تماشاگران هستند در حالی که شعبده و جادوی اصلی در مکان دیگر بوقوع میپیوندد ، آیا این امر در خود فیلم هم صادق است؟

البته که هست. تعقیب پولیس ، طراح دزدی بانک ، انفجارها در آنجا چشم و ذهن تماشاگر را بخود مشغول مینمایند درحالی که داستان اصلی و پنهانی آشکار میشود: همگی در باره صنعت سرگرمی بوده ، نیروهایی پشت پرده که از آن حکمرانی میکنند و کسانی که توسط این نیرو سو استفاده میشود. و همچنان در مورد تماشاگران و شنودگان نیز هست، گروه یا افرادی که توسط استادان حیله گر به مسخره گرفته میشوند. میتوان همگی را در خط اول فیلم بخوبی تماشا نمود ، یعنی صنعت تجارتی و سرگرمی ماسون ها و اشراقیون تمام وقت در تلاش اند تا با خیال باطل شان افراد جامعه را شستشوی مغزی نموده و توسط رسانه های غول پیکرشان همگی را تحت کنترل بگیرند.

این جملات در این فیلم بیان شده :

“Come in close. Closer. Because the more you think you see, the easier it’ll be to fool you. Because what is seeing? You’re looking, but what you’re really doing is filtering, interpreting, searching for meaning. My job? To take that most of gifts you give me, your attention, and use it against you.”

این خطوط : زمانیکه یک شعبده کارتی توسط شعبده باز اجرا میشود ، واضع و آشکارا نقش رسانه های جمعی و صنعت سرگرمی را نشان میدهد و تمام فیلم بخوبی بیان مینماید که حکمرانان این صنعت کی ها هستند و نیز طریق استفاده از میتود های پنهانی شانرا نشان میدهد. تمام شعبده بازان در این فیلم توسط یک انجمن مخفی بنام (چشم ) استخدام شده اند. که این میتواند برای خواننده های این مقاله بیان نماید که آنها با استفاده کردن از میزبان سرگرمی تا آجنده های آنان ، بخشی مشهوری از فرهنگ را بصورت سمبولیسم نشان میدهد، یک قدم به عقب برمیگردیم ، فیلم درباره جادوگران است و بیایید کمی نزدیک تر و دقیق تر به صحنه های فیلم دقت کنیم.

در نخست فیلم ما چهار شعبده باز را مشاهده مینماییم که هرکدام بصورت جداگانه کارهای خورد و ریزه انجام میدهند. و همگی کوشش میکنند با فن و حرفه ی اندک زندگی روزمره شانرا سپری نمایند. آنها فعلا از شهرت بدورند و این افراد توسط شخصی که سرپوشیده دارد نظاره میشود و این شخص سرپوشیده بعدا برای آنها دعوت نامه های ارسال مینمایند که بصورت کارت بوده که پشت و روی آن نقش و سمبول های درج شده اند.

 در پشت کارت های دعوت سمبول چشم جهان بین دیده میشود، در این شات مخصوص کارت مستقیم بر روی عکس یکی از شعبده باز ها قرار میگیرد که چشم او را پنهان میکند، تذکر میدهد که او کم کم عضویت نخبگان مخفی صنعت سرگرمی را بخود اخصاص میدهد. در حقیقت اینکه چشم جهان بین بجای چشم او موقعیت میگیرد اینکه او کم کم تمام قدرت دید و آزادی خود را از دست خواهد داد.

 این چهار جادوگر به منظوری انتخاب شده اند که هرکدام حرفه ی مخصوص خودش را دارد و از آن استفاده مینمایند. و معلوم میشود که اکثرا آنها بعضی اوقات از شعبده اصلی نخبگان مخفی استفاده میبرند.

از طرف چپ به راست ، Henly Reeves شخص فراری با کارت رییس کششها ، J.Daniel Atlas  شخص خیال باز با کارت عاشقان - Merrit Mckinney فردی روانشناس یا خواننده ذهن با کارت زاهد -Jack Wilder تردست حرفه ی خیالی با کارت مرگ.

 

Jack Wilder  یکی از اعضای جوان این گروه بخاطر کدام دلیلی کارت مرگ را دریافت نموده : یعنی پیش از پیش خبر میدهد که وی آماده قربانی نمودن خود برای هدفش است.

شعبنده بازان در یک آپارتمان عجیب با وسایل های عجیب که در آن محل گذاشته شده دعوت میشوند، بعد از اینکه آنها معمای را که در آنجا قرار دارد را حل میکنند، آنها متوجه نقشه ها و پلان های نخبگان میشوند که ظاهر میشود برایشان، و مثل جادو آنها شعبده بازان معروف و مشهور میشوند.

آدامه دارد....

 

 About the author

jamil-yosufi

I tell stories. Sometimes those stories take the form of a documentary or music video, sometimes they’re in the form of a short film. JAMIL YOSUFI (born August 2, 1988) is an Afghan film director, DP & Visual FX , 3D Artist. He is a freelance filmmaker, director, Visual FX…

Subscribe 0
160