Three D 's are key to success

Posted on at


In good or bad times , never relent . 

All people reached their achievements because they have three D ' s ..  What are the three D ' s ? 

These three D's are DETERMINED , DISCIPLINED and DECISIVE . They all have had vision and never relented in good or in bad times .

These three D's are key to success in reaching goals in life .

 

★  DETERMINATION  is having the will and the persistence to do what you want to do .

Kahit papaano , makukuha mo ang nasa isip mong gagawin .

 

★ DISCIPLINE   is the practice of regularly following certain methods to ensure success in your objective . Avoid short cuts , which are more and more getting to be the habit of most Filipinos . This is a bad habit brought about by too much rationalization . To get used to short cuts is to break down discipline .  ( In psychology and logic , rationalization or rationalisation , also known as making excuses 

Araw-araw , minu-minuto , gawin mo ang kailangang gawin upang mabihasa ka sa kinakailangan mong matutunan . Hindi ka dapat magsawa kahit paulit-ulit ito . Hindi mo dapat pahintulutan ang mag " short cut " sa trabaho . Ito ay magdudulot lang ng kabawasan sa antas ng serbisyo mo . 

 

★  DECISIVENESS  is the willingness and the virtue to make decision quickly , firmly and clearly .

Ang mga oportunidad ay hindi maghihintay sa iyo . Kailangan itong pag - aralan nang mabuti at desisyunan kapag alam mo na ang gusto mong gawin .

 

 

☆*:.。.*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・**・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・**・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:☆

 About the author

160