زمان(time)

Posted on atزمان و وقت طلا است و بر گشت ناپذیر.  هر دقیقه یی که میگذرد ،در حقیقت یک دقیقه یی از زنده گی ما  میگذرد.هر ساعتی از زنده گی خود را که ما بیهوده سپری میکنیم در حقیقت یک خشت از قصر زنده گی ما نابود میشود.اگر چه زمان را میتوانیم باارزش تر از طلا وپول بدانیم چون زمانی که پول یاطلارا از دست بدهیم دو باره میتوانیم بدست بیاوریم اما به هیچ وجه زمان از دست رفته را نمیتوانیم دو باره به دست بیاوریم . ما  مسافرزمان هستیم. زمان همیشه در گذر است همین حالا که شما این مطلب را میخوانید زمان به سرعت در حال گذر است  و شما زمان تانرا به نفع خود استفاده کرده اید.

 اما ما شاید به این توجهی نکرده باشیم که درین مدتی  را که زنده گی گرده ایم چگونه این زمان را سپری کرده ایم؟ایا نفعی گرفتیم یا ضرری؟ایا انرا به نفع خود استفاده کرده ایم یا انرا ضایع کرده ایم؟ این سوالاتی استندکه ما باید واقعا بالای انها تمرکز کنیم که تا حال به ندرت در مورد انها فکر کرده ایم وجوابات این سوال ها مشابه نیستند. ایا کدام کاری به خود یا به دیگران انجام داده ایم یا اینکه به این موضوع اهمیتی قایل نشده ایم.

زمان متمادی است و هیچ وقت منتظر ما نمیماند تا کار های خود را  با تنبلی وغفلت انجام دهیم بلکه باید با فهمیدن خاصیت زمان کار های خود را نطر به زمان پلانگذاری کنیم.و نظر به مدتی که در نزد خود داریم امور زنده گی خویش را به سر برسانیم.تعداد کمی از مردم  ما شایدارزش واقعی زمان را درک کرده باشند.

البته کسانی که وقت شان را ضایع نکرده اند و از این جواهر استفاده خوبی کرده اند در نتیجه،اولین قدمی که ما در زنده گی خود برمیداریم شاید ناکام شویم در امور زنده گی خود.اما قدم دوم را که برمیداریم حتما موفق خواهیم شد یعنی اینکه وقتی میخواهیم به مقصد وارزوی خود برسیم باید منتظر موقع مناسب باشیم  یعنی هر چیز نیاز به زمان دارد.طوریکه یک طفل زمانیکه به دنیا میاید نمیتواند مانند ما حرف بزند یا راه برود حتی غذا خورده نمیتواند به مرور زمان بزرگ میشود ،صحبت کردن را یاد میگیرد،راه رفتن را یاد میکیرد وبلاخره به مرور زمان شروع به تحصیل میکند .

 چنانچه یک ضرب المثل معروف میگوید:هر چه دیر اید خوش اید. جوانان باید توجه زیادی به این میوه کمیاب داشته باشندچنانچه به انان توصیه میشود نسبت به دیگران از وقت خود استفاده موثر تری داشته باشند.چون هر ثانیه یی که میگذرد دوباره برنمیگردد.


 About the author

neloofar

NAME :Nilofar
L/N :Zaka
COUNTRY :Afghanistan
CITY :herat
BORN DATE :1997/12/27
BORN PLACE :HERAT
AGE:17
student at:tajrabawi
CLASS:11Subscribe 0
160