فرق انسان باسواد با انسان بیسواد

Posted on at


سواد بهترین اسلحه برای مبارزه کردن با جهل و نا دانی است ، امروزه تمام انسانها به این عقیده هستند که سواد محو کنندهء بسیاری از مشکلات و نا بسامانی ها در یک جامعه است ، با سواد میتوان به تمام چیزهای با ارزش و خوب رسید ، با سواد میتوان یک انسان با عزت و با وقار در یک جامعهء انسانی شد


 


انسان باسواد هیچوقت ترس از شکست و مورد انتقاد قرار گرفتن مردم را ندارد ، رفتارش ، گفتارش و کردارش انسانیست ؛ با مردم آداب معاشرت خوبی داشته و یک انسان مفید برای مردم و جامعهء خود میگردد . انسان باسواد را همگی دوست میدارند ، به او اعتماد میکنند و از او مشوره میگیرند و به او احترام میگذارند . "البته منظورم این نیست که آنانی که سواد ندارند ، سر از زندگی در نمیکنند . گاهی خودم نیز با انسانهای با تجربه اما بی سواد مشوره میکنم"


 


انسان بیسواد در جامعه مانند یک انسان نابیناست که هیچ چیز را دیده نمیتواند و همیشه برای انجام کارهایش محتاج دیگران میباشد ، هر جا که بخواهد برود به مشکل مواجه میشود و در زندگی به پیشرفتی دست پیدا نخواهد کرد


 


دین اسلام آموختن سواد را بر زن و مرد فرض گردانیده است ، سواد بهترین نعمت خداوندی است ، همیشه بکوشیم تا آنرا بدست آورده و از آنچه که از آن بدست میاوریم در راه های درست و صحیح به مصرف برسانیم و از داشته هایمان دیگران را هم بهره مند بسازیم تا یک جامعه باسواد و پیشرفته داشته باشیم و هرگز محتاج کسی نباشیمنویسنده : جواد دورانی


برای رفتن به بلاگ قبلی بر روی لینک کلیک کنید


http://www.filmannex.com/blogs/94771/94771About the author

jawad-dorani

Hello, I am Jawad Dorani , An English Teacher and member of SHRO

Subscribe 0
160